Funktionsafprøvninger af bygningers installationer

Claus Martin Hvenegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 25.

Funktionsafprøvning

Funktionsafprøvninger af bygningers installationer

Sunde bæredygtige bygninger forudsætter korrekt dimensionerede og fejlfri tekniske installationer. Dermed er funktionsafprøvningen – dokumentationen af installationernes funktion og ydelser – en vigtig afslutning af byggeprocessen.

Opfyldelse af energirelaterede krav i byggeriet er afgørende for den grønne omstilling. Imidlertid bliver mange byggerier afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Resultatet er et ringere indeklima og et højere energiforbrug end forventet. I mange tilfælde opdages fejl og mangler aldrig eller i bedste fald først under driften, og korrigeres i forbindelse med ét- og femårsgennemgangen.

Bygningsreglementet stiller krav om, at nye tekniske installationers energimæssige ydeevne og styring skal måles og testes ved en funktionsafprøvning. Kravene gælder både installationer i nybyggeri og ved omfattende udskiftning af installationer i eksisterende byggeri.

Som led i funktionsafprøvningskravenes indførelse i 2017 (BR15), blev der udarbejdet vejledninger i funktionsafprøvning for de centrale installationsområder. Desværre viser erfaringer fra praksis, at der er betydelige barrierer og udfordringer i forbindelse med afprøvningen. Det gælder fx manglende viden om korrekte målemetoder og procedurer relateret til installationerne, samt funktionsafprøvning for installationernes samspil via bygningsautomation med henblik på dokumentation af korrekt indregulering og energieffektiv bygningsdrift.

Erfaringerne fra gennemførte og mangelfulde (eller helt manglende) funktionsafprøvninger har vist, at der er behov for et kvalitetsløft og øget fokus, der sikrer og dokumenterer korrekte funktioner og dermed bidrager til det ønskede sunde og bæredygtige byggeri.

Ny håndbog
Vi har samlet vores bedste råd i denne håndbog om funktionsafprøvninger

  • Video: Funktionsafprøvning af indregulering og styring af gulvvarme i enfamilieshus
  • Video: Funktionsafprøvning af SFP-faktor og luftmængder i ventilationsanlæg i enfamileshus 
  • Video: Kontrol af indregulering af varmeanlæg: Kontorbygning
  •  Video: Funktionsafprøvning af SFP-faktor og luftmængder i ventilationsanlæg i kontorbygning
  • Video: Funktionsafprøvning af belysningsstyrke for belysningsanlæg i kontorbygning
  • Video: Funktionsafprøvning af dagslysstyring for belysningsanlæg i kontorbygning