Grøn forretningsudvikling støttet af SMV:Grøn 2.0

Troels Behrenthz Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 89.

Et hjul af træ med nogle byggematerialer og en plante i midten

Grøn forretningsudvikling støttet af SMV:Grøn 2.0

Virksomheder løber store risici ved at fortsætte, som de plejer.  

Lovgivning, investorer, kunder og konkurrenter er ved at forme markeder og økonomien i en bæredygtig retning, og de virksomheder, som ikke omstiller deres forretning i en bæredygtig retning, risikerer at miste indtjening og gå glip af konkurrencefordele.  

Modsat, så lykkes flere og flere virksomheder via grønne tiltag med at skabe kommercielle resultater, blive valgt til af kunder og tiltrække nye medarbejdere. 

Fremtidssikring af virksomheden og vækst går derfor for mange virksomheder gennem arbejdet med grøn forretningsudvikling.

Grøn omstilling er ikke længere et valg

Dygtige medarbejdere foretrækker ofte at arbejde for virksomheder med en grøn profil, og kunder vælger i stigende grad grønne produkter til. Omkostningsstyring er i høj grad også påvirket af den grønne dagsorden med udsigt til CO2-afgifter, svigende energipriser, øgede risici i forsyningskæderne og stigende indtjening for affald til genanvendelse. 

Gode forretningsledere bliver derfor nødt til at udvikle konkrete, grønne initiativer og ydelser for at være relevante i fremtidens økonomi.  

Rettidig omhu er at lave en seriøs strategi for udforskning af grønne potentialer; opbygge en portefølje af indsatser til at udvikle forretningen i en grøn retning; og sikre fremdrift og opnåelse af resultater.

Vi oplever, at virksomheder er udfordrede på grund af manglende viden og erfaring på flere forskellige områder, herunder: 

 • Forandringer i deres industri og marked, samt forandringernes konsekvenser for virksomheden 

 • Prioritering mellem initiativer for at opnå størst mulig effekt af den investerede indsats 

 • Udnytte den grønne transformation til at øge konkurrencekraft 

 • Afhængighed af leverandørers og kunders indsats

Teknologisk Institut kan hjælpe med:

 • Udvikling af portefølje af grønne tiltag og prioritering mellem dem 

 • Roadmap for grøn transformation  

 • Design af grønne værditilbud og forretningsmodeller 

 • Udvikling af cirkulære strategier og produkter 

 • Inddragelse af medarbejdere og deres idéer 

 • Identifikation af nye partnere og partnerskaber 

 • Facilitering af samarbejde med leverandører og design af bæredygtig værdikæde 

 • Screening for greenwashing i markedsføringen og opbygning af evidens, for eksempel via Life Cycle Assesment (LCA) og Environment Product Declaration (EPD)

Cases


CASE: SKOV A/S
Virksomheden ønskede at undersøge, om en grønnere profil kunne bidrage til at styrke deres markedsposition samtidig med, at de sammen med deres slutbrugere kunne nedsætte deres CO2-aftryk. Ved projektets afslutning stod SKOV med +50 idéer til bæredygtige initiativer i organisationen samt 6 færdigbeskrevne bæredygtige koncepter, som SKOV efterfølgende kunne gå direkte ud og igangsætte og forankre i organisationen.


CASE: Rold Skov Savværk A/S
Rold Skov Savværk ønskede at få undersøgt mulighederne for at lancere et specifikt produkt, der vil tilføre miljømæssige gevinster for samfundet i rejsen mod et lavere CO2-aftryk. Virksomheden fik gennem et program, der ligner SMV:Grøn, rådgivning fra Teknologisk Institut, som bl.a. hjalp med at finde frem til bud på en ny grøn forretningsmodel, som vil kunne give mulighed for at realisere potentialerne for produktet, en markedsvalideret forretningsmodel, som er afprøvet hos mulige kunder og rådgivning om effektiv implementering af den nye forretningsmodel.

SMV:Grøn 2.0

Nu kan din virksomhed få op til 150.000 kr. i støtte til rådgivning om grøn forretningsudvikling.

Ansøgning bør afsendes 26. april, hvor muligheden åbner. Tag endelig fat i os for sparring om indholdet af dine grønne ambitioner og konkretisering af din ansøgning.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvem henvender ydelserne sig til?

Ydelserne henvender sig til ejerledere, projektledere og bestyrelsesmedlemmer, som er ambitiøse med at udvikle deres forretning til at trives i fremtidens grønne økonomi.

Hvorfor skal jeg arbejde med grøn forretningsudvikling?

Grøn forretningsudvikling handler om vækst og fremtidssikring af din virksomhed. Dels handler det om potentiale for kommercielle resultater, nemmere rekruttering og bedre driftsøkonomi. Derudover minimerer du risici for at miste indtjening eller helt bliver udkonkurreret som følge af kommende afgifter og ændringer i kunders præferencer.

Hvad får jeg ud af det som leder/virksomhedsejer?

Du får professionel sparring, overblik og fremdrift, så du kan opnå vækst og fremtidssikring af din forretning via grønne tiltag.

Hvad indeholder et udviklingsprojekt hos Teknologisk Institut?

Vi tilpasser altid et projekt til dine helt konkrete behov ved først at identificere, hvad du ønsker at opnå, hvor du er nu og hvad der udfordrer dig. Dernæst designer vi et oplæg til et samarbejde, som kan løse dine udfordringer og dermed gøre dig i stand til at opnå dine mål. Ofte vil et udviklingsprojekt starte med at sætte strategisk retning for indsatsen, udvikle og teste konkrete tiltag for eksempel ved at inddrage dine kunder, og planlægge implementeringen i driften.