Her er fire sensorteknologier, som gør dronerne smartere

Mathias  Flindt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 36 50.

Drone med med forskellige kamerateknologi flyver

Her er fire sensorteknologier, som gør dronerne smartere

Droner er ikke en helt ny teknologi, men er blevet udviklet og forfinet så meget gennem det sidste årti, at droneteknologien er blevet billigere og nemmere at flyve. Derfor har kommercielle droner vundet indpas hos især interesserede hobbyister med hang til teknologi. Her bliver dronerne bl.a. brugt til flotte landskabsbilleder, videooptagelser og heftige, luftbårne kapløb.

Mens dronerne har vundet indpas hos private forbrugere, tester en række virksomheder dronernes kommercielle servicemuligheder som for eksempel levering af pakker og overvågning.

Men hvordan kan man gøre dronerne smartere og finde endnu flere anvendelsesmuligheder med disse alsidige flyvemaskiner?

Hos Teknologisk Institut arbejdes der på at finde nye, værdiskabende muligheder med droneteknologien, som på sigt kan være med til at udvikle droner og "piloter", der kan flyve mere sikkert.

Her giver Teknologisk Institut sit bud på fire sensorteknologier, der kan give dronerne nye, værdiskabende anvendelsesmuligheder.

1. Lidar

Begrebet står for ”Light Detection and Ranging” og er en metode til at måle afstande mellem bestemte punkter ved hjælp af laserlys. LIDAR kan bl.a. anvendes til at lave kort over områder i høj opløsning. Ved at montere LIDAR-sensorer på en drone kan man scanne et stort areal og indsamle en masse data, der fx kan anvendes til en detaljeret 3D-model over et stort område. Det kunne fx være landmanden, der ønsker et overblik over sine marker. 3D-modellerne kan fx efterfølgende anvendes til at finde de mest optimale ruter for landmandens store høstmaskiner.

2. Radar

En sensorteknologi, der kan bruges til at opfange og detektere objekter ved hjælp af radiobølger. Ved hjælp af radar kan man indsamle data om objekters afstand, vinkel og hastighed, men radar har også den egenskab, at bølgerne kan penetrere fx trækroner, sne og is og give et billede af de underliggende geologiske forhold - også selvom jorden ikke umiddelbart kan ses. 

Anvendelsen af dronemonteret radar er stadig meget ny, og selvom principperne kan anvendes til fx Detect and Avoid-systemer, er potentialet også stort inden for fx Search and Rescue, fordi radarbølger ikke er så følsomme over for vejrforhold, som de kamerabaserede sensorer er.

3. Kamerabaserede sensorer

Kamerabaserede sensorer er de mest udbredte til droner og kan fås til mange forskellige formål. Lige fra standard billede- og videokameraer over termiske kameraer til multi- og hyperspektrale kameraer. Med multispektrale sensorer kan man bl.a. måle reflekteret lys fra planter i frekvensbånd og op til det nære infrarøde område, og på den måde kan man give en karakteristik af klorofylindholdet og på den baggrund sige noget om planters helbredstilstand.

Det helt store potentiale ligger inden for anvendelsen af hyperspektrale sensorer, der har langt højere frekvensmæssig opløsning og giver en større mængde information sammenlignet med de andre kameratyper. Det kan bl.a. anvendes til at detektere - for almindelige kamerasystemer - usynlige gasarter i luften, mængden af oliefilm på vand i forbindelse med forureningskatastrofer og planters indhold af specifikke næringsstoffer. Derfor får man et mere komplet billede af problemernes omfang, og man har mulighed for at målrette sin indsats meget bedre, hvad enten det er inden for præcisionslandbrug eller forureningsbekæmpelse.

4. Kemiske gassensorer

Disse sensorer detekterer og giver information om luftens kemiske sammensætning, samt kan de måle eventuelle forandringer. Dronemonterede kemiske sensorer har blandt andet været anvendt til at detektere indholdet af fx svovlgasser i skibes udstødning, hvilket kan anvendes til både at identificere miljøsyndere, men også til at kontrollere, om udstødningssystemet fungerer som det skal. Denne type sensorer kan også detektere gaslækager i produktionsanlæg, eventuelt i samspil med de hyperspektrale kameraer.

Droner kan blive en helt naturlig del af landbruget

Sensorerne bliver på nuværende tidspunkt anvendt og testet især inden for landbrugssektoren, hvor de store arealer gør det gunstigt at flyve med droner både i forhold til droneoperationernes sikkerhed og muligheden for at få store sammenhængende datasæt.

Ved at anvende dronerne til at detektere blandt andet planternes helbredstilstand mv. åbner det for utrolig mange muligheder inden for området præcisionslandbrug, og data optaget fra droner kan være med til at reducere bl.a. pesticidforbruget, målrette vanding meget bedre, og således kan man få et bedre udbytte fra landbrugsproduktionen.