Highlights fra konferencen Rapid Methods Europe 2021

Birgit Groth Storgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 42.

konference rapid

Highlights fra konferencen Rapid Methods Europe 2021

Konferencen omhandlede nye metoder til hurtige mikrobiologiske analyser og diagnostik på tværs af life science. Vi havde fokus på analysemetoder og udviklingen i eksisterende teknologi, som kan gavne fødevareindustrien.

 

HIGHLIGHTS

Smartphones er fremtiden – og der arbejdes hele tiden på at udvikle flere værktøjer til smartphones, der kan aflæse testresultater. Helt basale egenskaber som ’håndholdt’, ’kamera’, ’online’ og ’væsentlig computerkraft’ skaber gode muligheder for brugbare værktøjer til smartphones. Derfor kan selv simple, upræcise test via smartphones være værdifulde - og hvis koblet i real-time med andre typer af data, spås værktøjer til smartphones ligefrem til at være game-changers.
Ronald Niemeiler, R-Biopharm AG, Germany -


Et studie blev præsenteret, hvor en cocktail med forskellige virus var blevet sendt til sekventering i 10 forskellige laboratorier. Der var stor forskel på, hvor mange vira de forskellige laboratorier fandt, og resultatet afhang dels af laboratorieanalysen dels af den efterfølgende analyse af sekventeringsdata. Selve den teoretiske analyse af sekventeringsdata (også kaldet bioinformatik-analysen) bliver ofte undervurderet – men bliver denne del ikke udført grundigt nok, har det stor betydning for resultatet.
Dr. Sébastien Massart, Gembloux Agro-Bio Tehc, University of Liège, Belgium


HybriScan er en hurtigtest-teknologi, der kan detektere fordærvelsesmikroorganismer i øl. Metoden bygger på hybridizering til rRNA. Der er udviklet prober til adskillige mælkesyrebakterier (fx Lactobacillus, Pediococcus) og resultatet ses ved farveskift. Testen er hurtig, er kommercielt tilgængelig og giver svar indenfor få timer.
- Jvo Siegrist, Merck, Germany​ - 


Fødevareindustrien har en lang ønskeliste til nye testmetoder. De skal være billige, men til gengæld behøver detektionsgrænsen ikke være ”nul”. Den skal bare kunne garantere fødevaresikkerheden. Hvis tests kan laves at-line, kan der vindes meget tid, da det, der typisk tager længst tid i forhold til prøvesvar, er transport. Fokus bør være på test af miljøprøver, da produktprøver kun giver et øjebliksbillede.
Pamela Wilger, Cargill Inc, USA

 

Sådan står DMRI 

Hos center for Fødevaresikkerhed ser vi også muligheder for brug af smartphones i analysearbejdet. Vi arbejder målrettet mod at gøre DNA sekventering til ”allemandseje”, netop ved brug af håndholdt teknologi, der er blevet hurtigere og billigere og dermed lettere at implementere i fødevarevirksomheder. 

Teknologien er ikke ny, men har hidtil været pladskrævende og dyr. Vi har testet en håndholdt prototype at-line i en fødevarevirksomhed, og sekventeringsresultaterne er lovende. At bruge smartphones som en del af dataanalysen eller output-formatet vil ydermere lette brugen af teknologien for mange virksomheder.

Sekventering på fødevarevirksomheder er en del af projektet DNAPROKON, finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Miljøstyrelsen under Miljøministeriet samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Konferencen blev afholdt virtuelt i februar 2021