Høst af andemad giver såvel foder som rene søer

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Høst af andemad giver såvel foder som rene søer

Demonstrationen ved Lønholt branddam viste tydeligt, at man kan rense mindre søer og damme for andemad fra organisk forurening vha. en simpel teknik, der effektivt skimmer andemaden i vandoverfladen. Samtidig har metoden perspektiv mht. at opnå bedre kapacitet til afvanding af overskudsnedbøren og andemaden kan videre udnyttes som fx foder til svin.

Små søer som fx Lønholt branddam ved Fredensborg er et typisk eksempel på en sø, der over tid er groet til, og hvor afløbet stopper til. Således har beboerne i Lønholt flere gange oplevet, at der ved store nedbørsmængder opstår oversvømmelse i nærliggende kældre og huse, da søen er blevet så tilgroet og stoppet til med slam og sedimenter og ikke kan klare tilledning med overskudsvand fra oplandet ved kraftige nedbørmængder. Samtidig øges næringsstofkoncentrationen løbende i søen, og dermed foregår konstant en øget vækst, bl.a. af andemad, men også tagrør og dunhammer i vandkanten, som forstærker problemet.

I projektet ”Drænvand til protein” arbejder vi med en offensiv tilgang for at afhjælpe problemet. Konceptet går ud på at udnytte væksten af andemad til at optage overskudsnæringsstoffer, bjerge andemaden og dermed udnytte biomassen til proteinfoder eller energibiomasse.  Ved forsøgshøsten ved Lønholt Branddammen den 19. oktober 2016 blev demonstreret at systemet virker effektivt. Demonstrationen blev udført af projektpartnerne FMT / Dansk Biogødning, fra Hammersholt Erhvervspark sammen med Teknologisk Institut, AgroTech.

Oprensning af sø

Skimmeren i funktion. Kapaciteten af skimmeren er ca. 30.000 liter vand i minuttet, og andemaden blev ledt over i en geo-tube, hvorfra overskudsvandet hurtigt blev ført tilbage til søen igen. Det er projektpartner Lykke-H har udviklet en skimmer, der effektivt bjerger andemad i søer og regnvandsbassiner.

I Geotuben opsamles andemaden, mens det rensede vand ledes tilbage igen til søen.

I Geotuben opsamles andemaden, mens det rensede vand ledes tilbage igen til søen.

Tilgroning og tilstopning af afløbet til søen forhindrer en effektivt afledning af vand ved kraftige regnskyl, og beboerne i området oplevet problemer med oversvømmelser.

Tilgroning og tilstopning af afløbet til søen forhindrer en effektivt afledning af vand ved kraftige regnskyl, og beboerne i området oplever problemer med oversvømmelser.

Lønholt Branddam ved Fredensborg. Efter kun kort tids rensning, ca. 15. minutter, ses det tydeligt, at en masse andemad er fjernet.

Lønholt Branddam ved Fredensborg. Efter kun kort tids rensning, ca. 15. minutter, ses det tydeligt, at en masse andemad er fjernet.

En gang rensning vil naturligvis ikke gøre det, så ideen er, at søen renses i løbet af vækstsæsonen, når væksten af andemad dækker søen, dette skal gentages flere gange over vækstsæsonen. Herved fjernes overskudsnæringsstoffer, og på sigt forhindres en yderlige tilgroning af søen og en dyr oprensning, og samtidig kan det bibrage til at drænene, der leder til søen virker effektive.

TV-Lorry var også tilstede ved demonstrationen, og resultatet ses her.

Projektet Drænvand til proteinfoder er støttet af GUDP (Grønt Udviklings- og demonstrationsprojekter). Her ser man også på, hvordan næringsholdige vandmiljøer kan blive til en nyttig proteinkilde. Det er projektpartner Lykkes-H på Mols, der har udviklet høstkonceptet.