Hvor godt virker mobile luftrensere?

Stig Koust

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 51.

Luftrensere - Laboratorium

Hvor godt virker mobile luftrensere?

Ny stor undersøgelse af luftrensere, som fremlægges i dag, viser, at en luftrenser ikke kan afløse almindelig udluftning for at skabe et godt indeklima.

Teknologisk Institut, Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling har netop afsluttet en stor undersøgelse af 28 luftrenseres evne til at fjerne partikler, flygtige organiske stoffer og vira. Samtidig blev elforbrug og støjniveau målt samt luftrensernes eventuelle produktion af skadelig ozon. Resultaterne giver ny viden om de forskellige teknologier i luftrensere, og er en stor hjælp for potentielle købere, da markedet for luftrensere er uigennemskueligt.

I dag offentliggøres resultaterne på Ren luft-konference 2022 på Teknologisk Institut i Aarhus og på www.taenk.dk.

Slipper ikke for at lufte ud

Luftforurening er én af vores store risikofaktorer i forhold til alvorlige sygdomme og for tidlig død, og da danskerne opholder sig over 90 procent af deres liv indendørs, er det vigtigt med et godt indeklima. Ren luft i vores boliger, institutioner og arbejdspladser er kommet i fokus de seneste år, og luftrensere, der lover at rense luften over 99 procent, dukker op i alle afskygninger og prisklasser.

Undersøgelsen viser imidlertid, at der er god grund til at overveje, om man har behov for en luftrenser.

­- Med en luftrenser slipper man ikke for at lufte ud. Og man skal se sig godt for, hvis man vælger at købe en. Man risikerer at købe katten i sækken og i værste fald få en luftrenser, der forurener indeklimaet med sundhedsskadelig ozon, siger Christel Søgaard Kirkeby, projektleder ved Forbrugerrådet Tænk.

Samtidig er det tydeligt, at der er behov for standarder på området, for de færreste luftrensere har en mærkning eller information, der gør det let for forbrugerne at vælge den rigtige luftrenser.

Svingede effektivitet

- Vores test viser, at HEPA- og EPA-filtre er mest effektive til at fjerne partikelforurening, og at filtre med aktivt kul kan fjerne skadelige gasarter, men at effektiviteten svinger meget. Vores resultater er i flere tilfælde markant anderledes end producenternes. Det er derfor nødvendigt med en harmoniseret teststandard, siger Stig Koust, forretningsleder ved Teknologisk Institut.

Gennemtræk og en god emhætte er mere effektiv til at fjerne stegepartikler end den bedste luftrenser.

- Selvom de bedste luftrensere frafiltrerer over 99 procent af partiklerne, så reducerer de ikke eksponeringen med 99 procent i boligen, da personer i boligen når at indånde forurenet luft, inden luftrenseren renser den. Og vi må ikke glemme, at både emhætter og udluftning med gennemtræk er meget effektivt til at fjerne forurening fra boligen, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Projektet er finansieret af den filantropiske forening Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Resultaterne forventes på sigt at tjene som grundlag for krav til luftrensere i EU’s Ecodesign direktiv. Rådet for Grøn Omstilling har fungeret som projektleder for projektet.

Resumé fra test af 28 luftrensere i laboratoriet

 • Mobile luftrensere, som anvender mekanisk filtrering, såsom HEPA- og EPA-filtre, blev målt til at have den højeste renseevne overfor partikler (både fine og ultrafine partikler)
 • Andre former for teknologier (UV-C lys, Ionisering, Ikke-termisk Plasma, luftvasker, ozongenerator og olielampe) blev målt til at have markant lavere renseevne overfor partikler. I flere tilfælde ingen evne overhovedet.
 • Alle produkter, som anvender filtre med aktivt kul, blev målt til at kunne fjerne skadelige gasarter i form af flygtige organiske forbindelser (VOC). Dog varierede renseevnen markant
 • Renseevnen overfor partikler var generelt markant større end for skadelige gasarter
 • Ozondannelse blev målt for 2 produkter, en ozongenerator og et produkt med UV-C lys
 • En relativt stor forskel (op til 10 dB) blev målt for produkter med cirka samme renseevne
 • Der blev ikke målt en sammenhæng mellem produkternes indkøbspris og deres evne til at fjerne partikler og/eller skadelige gasarter
 • Produkter, der anvender HEPA-filtre, blev målt til at have størst reduktionsrate af virus i luften
 • Resultaterne fra dette projekt viser tydeligt, at der er behov for en harmoniseret standard og lovgivning vedrørende dokumentation af renseevne for mobile luftrensere, samt produktanprisninger (f.eks. anbefalet maksimal størrelse af rum, hvor produktet er effektivt)

Resumé fra test af 8 luftrensere i en privat bolig

Luftforurening er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. Vi kan ikke selv gøre meget for at reducere vores eksponering til udendørs luftforurening, men vi opholder os i mere end 90 procent af vores liv indenfor, hvor bl.a. stearinlys, madlavning og brændeovne/pejse kan forårsage høj luftforurening. Øget fokus på skadelig luftforurening har sat markant skub i salget af luftrensere til private hjem.

Formålet med projektet var at undersøge otte mobile luftrenseres evne til at reducere eksponeringen for forurening med partikler og flygtige organiske stoffer (VOC'er) fra forureningskilder i private hjem sammenholdt med effekten af en emhætte, manuel udluftning og mekanisk ventilation.

Det konkluderes, at gennemtræk og en effektiv emhætte er mere effektiv til at fjerne stegepartikler end den bedste luftrenser, mens det var mindre effektivt kun at åbne et vindue. Mekanisk ventilation var mindre effektiv til at reducere eksponering til partikler fra lys end de mest effektive luftrensere. Nogle mobile luftrensere kan reducere eksponeringen for partikler fra forureningskilder markant, mens andre luftrensere har begrænset eller ingen signifikant effekt. Der kunne ikke drages konklusioner for VOC-fjernelse ud fra de udførte målinger. Luftrensere med HEPA-filtre eller effektive mekaniske filtre giver typisk høj fjernelse af partikler.

Luftrensernes kapacitet skal passe til rum-størrelsen, og placeringen af luftrenseren i rummet samt afstanden til forureningskilden – ligesom luftens bevægelse i rummet – er afgørende for luftrenserens evne til at reducere eksponering. Selvom de bedste luftrensere fjerner over 99 procent af partiklerne under filtrering, så kan de ikke reducere eksponeringen med 99 procent, da personer i boligen når at inhalere den forurenede luft, inden den bliver renset af luftrenseren.

Yderligere oplysninger

 • Stig Koust, forretningsleder, Teknologisk Institut, tlf. 7220 11501, mail: stko@teknologisk.dk
 • Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling, tlf. 2281 1027
 • Christel Søgaard Kirkeby, projektleder, Forbrugerrådet Tænk, tlf. 4188 1612

Links