Indtægter kan sive ud af biogasanlæg

Sune  Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 15.

Biogas

Indtægter kan sive ud af biogasanlæg

Undersøgelse: Mange danske biogasanlæg lækker muligvis metangas, og det kan have stor indflydelse på miljøet og indtjeningen. Teknologisk Institut og Dansk Gasteknisk Center står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen er lavet som en del af projektet "Metanemission fra danske biogasanlæg".

Der kan være god grund til at gennemgå biogasanlæg for utætheder, huller og revner. En undersøgelse af ni danske biogasanlæg viste nemlig, at de i gennemsnit mistede 4,2 procent af den samlede produktion på grund af udslip.

Kun hos et enkelt biogasanlæg blev der ikke registreret noget tab, mens der på et større fællesanlæg blev målt et udslip svarende til svimlende 276.000 m3/år. Det er cirka 5,7 procent af den samlede produktion. Med en pris på cirka kr. 5 per m3 metangas, vil det konkrete anlæg derfor miste en indtjening på næsten kr. 1,7 millioner per år.

Ny metode afslører udslip
Gasudslippet kan opdages med et særligt infrarødt kamera, og selve målingen af lækagens omfang foretages med et emhætte-lignende instrument. Begge dele er udviklet specielt til formålet af Teknologisk Institut, AgroTech, der har lavet undersøgelsen sammen med Dansk Gasteknisk Center og med støtte fra Energinet.dk’s ForskEL-program.

”Det infrarøde kamera rettes mod alle steder på anlægget, hvor der er risiko for gasudslip, og efterfølgende kan billeder så vise omfanget af utætheder,” forklarer Sune Petersen, konsulent hos Teknologisk Institut, AgroTech.

”Ofte er fejlene ret simple, og de kan let repareres. Det kunne eksempelvis være en udtørret vandlås eller revner og huller,” uddyber han.

Efter de første målinger, blev fejlene rettet hos de ni biogasanlæg i undersøgelsen, og i den efterfølgende måling, var det gennemsnitlige udslip reduceret fra 4,2 procent til 0,8 procent.

Flere målinger bekræfter
”Undersøgelsen kan ikke sige noget om den generelle tilstand på landsplan. Men Teknologisk Institut har efterfølgende målt på yderligere 17 anlæg, og de resultater, vi fik, ser ud til at tegne det samme billede,” fortæller Sune Petersen.

Energistyrelsen iværksætter nu et pilotprojekt, og det er planen at indføre et frivilligt måleprogram for biogasanlæggene fra 2016.

Anlæg

Type

Metanudslip

Metantab

Mistet indtjening

1

Gårdanlæg

1.600 m3

0,6 %

7,400 kr.

2

Gårdanlæg

3,900 m3

0,9 %

17,900 kr.

3

Gårdanlæg

0 m3

0 %

0 kr.

4

Gårdanlæg

4.400 m3

0,9 %

20,200 kr.

5

Gårdanlæg

10.100 m3

1,1 %

46,500 kr.

6

Fællesanlæg

28.000 m3

2,1 %

171.000 kr.

7

Fællesanlæg

276.000 m3

5,7 %

1.684.000 kr.

8

Fællesanlæg

123.000 m3

10,0 %

750.000 kr.

9

Fællesanlæg

131.000 m3

3,4 %

799.000 kr.

Tabel: Målingerne for metangasudslip på ni biogasanlæg beregnet på årligt basis. Tabene er også angivet som en procentdel af biogasanlæggenes samlede produktion.

Resultatrapporter og håndbog for identificering og reparation af lækager

Teknologisk Institut har lavet tre rapporter som afslutning på projektet

  

Du er meget velkommen til at kontakte konsulent Sune Petersen, hvis du ønsker noget uddybet.