Information om solceller

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Solar Cells

Information om solceller

Til dig, som overvejer solcelleanlæg (rådgivning af private)
Teknologisk Institut yder desværre ikke gratis rådgivning for private, men vi har samlet en række links,
som vi håber kan hjælpe dig på vej

Generel rådgivning for boligejere

Energitjenesten

Sparenergi


Produktsammenligning af moduler, invertere og batterier til solcelleanlæg

Solar Reviews Center - SolarQuotes

VE-godkendte installatører

Liste over VEG-virksomheder | Energistyrelsen


Ydermere anbefaler vi, at hvis du køber en varmepumpe eller en ladestander til elbil, at du efterspørger,
at den kan reguleres via solcelleanlæggets styring - det giver den bedste udnyttelse af strømmen.

 

Hvis du er interesseret i solenergiområdet, og hvordan solceller virker, har vi samlet en række brugbar information her.

Hvad er solceller?

En solcelle er en halvleder(diode), som omsætter lysstråling direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotovoltaiske effekt. Solceller producerer el helt uden bevægelige dele, og der er derfor tale om en meget robust og driftssikker teknologi. Solceller har derfor blandt andet længe været brugt i rumfarten og senere til specielle anvendelser på jorden, hvor den høje pris var underordnet.

Fremstillingsomkostningerne er imidlertid faldet drastisk, og effektiviteten øget. Solceller er i dag ofte den billigste løsning og derfor relevante i mange, både små og større sammenhænge til elforsyning. Solcelleanlæg er karakteriseret ved deres modulære opbygning, som betyder, at de består af et antal solcellemoduler (også kaldet paneler), som kobles sammen til at give anlægget den ønskede strømstyrke og spænding.

Sådan virker solceller

Kort fortalt virker solceller ved, at sollysets fotoner (energipartikler) rammer elektronerne i solcellen, hvorved de får tilført energi og bryder løs fra deres normale position. Dette gør dem i stand til at gennemtrænge den såkaldte p-n overgang i dioden, hvilket fortrinsvis sker i den ene retning. Der vil derfor blive forskel i elektronkoncentrationen på for- og bagside. Ved at opsamle elektronerne på solcellens forsidekontakter kan de ledes gennem en ledning, tilbage til bagsiden af solcellen og atter tilføres energi fra sollyset.

Billede: Et solcelleanlæg (PV anlæg), som består af moduler sammensat af enkeltceller. Modulerne forbindes i serie og parallel til hele anlæg.

Tegning, der viser et solcellepanel: Solcelleanlæg (PV anlæg) består af moduler sammensat af enkeltceller. Modulerne forbindes i serie og parallel til hele anlæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typer af solceller

Der findes to hovedtyper af solceller, nemlig krystallinske wafers (skiver) og tyndfilm. Der eksisterer en lang række varianter af disse på markedet og endnu flere under udvikling.

Herunder finder du en illustration, der viser hvordan en krystallinsk siliciumsolcelle i princippet er opbygget.

Tegning, der viser opbygningen af krystallinsk siliciumsolcelle.

Herunder finder du en illustration, der viser hvordan en tyndfilm-solcelle (bruges f.eks. i lommeregnere, her med tre celler i serie) er opbygget.

Tegning, der viser opbygningen af tyndfilm-solcelle (f.eks. i lommeregner, her med tre celler i serie).

Nettilsluttede anlæg

Den mest udbredte anvendelse er nettilsluttede anlæg. Anlægget virker ved at solcellestrømmen passerer en inverter, der gør det muligt at bruge energien direkte i husholdningen. Overskudsstrøm kan leveres ud på nettet.

Tegning/diagram, der viser anvendelsen af nettilsluttede solcelleanlæg.

Anlæg til ødrift

Denne type system bruges normalt til mindre systemer - såsom til kolonihaver, camping og sommerhuse, hvor energien leveres til et batteri. Batteriet er i stand til at forsyne mindre apparater med jævnstrøm (DC). I områder uden elnet kan store centrale systemer til en hel landsby laves efter samme princip. 

Placering

For at yde optimalt skal solcelleanlægget placeres, så det bliver så solbeskinnet som muligt. Anlægget bør derfor ikke vende mod nord eller ligge i skygge, men ellers er der stor valgfrihed, alt efter hvilke flader der er egnede til montage af anlægget. Før man vælger den endelige placering af solcelleanlægget, bør man tjekke følgende: 

  • Hvad siger lokalplanen - specielt i sommerhusområder? 
  • Er huset fredet? 
  • Er der facadecensur? 
  • Hvad siger Småhusreglementet mht. højdegrænseplan? 
  • Er der skyggende træer, bygningsdele, flagstænger eller lignende? 
  • Kan der forekomme generende reflektioner? 
  • Hvor er den ideelle placering i forhold til orientering og hældning? 
  • Hvornår på dagen ønsker man den største produktion? (egetforbrug).

Vær opmærksom på, at et solcelleanlægs ydelse kan være meget følsomt over for skygger, som derfor principielt bør undgås.

Læs mere om solvarme