Solvarme

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Billedet viser et solvarmeanlæg i Østrig.

Solvarme

Solvarme er udnyttelse af solens naturlige og vedvarende energi i form af varme, som kan erstatte fossile brændsler og mindske udledningen af CO2 og andre skadelige stoffer i atmosfæren.

Der er i dag mere en 40.000 solvarmeanlæg i Danmark, hvoraf hovedparten bruges til opvarmning af brugsvand og en mindre del bruges til en kombination af varmt vand og rumvarme. Solvarme bruges også som supplement til fjernvarmen flere steder. 

Supplement til eksisterende energikilder

Solvarme, også kaldet termisk solenergi, har mange udnyttelsesmuligheder og er et godt supplement til boligens andre energikilder, uanset om der er tale om naturgas, oliefyr, brændefyr, varmepumpe eller elvarme, og reducerer dermed behovet for naturgas, brænde og elektricitet mv. Med et solvarmeanlæg kan man blive delvist selvforsynende med varme og varmt vand til eget forbrug. Det er også muligt at bruge solvarme til opvarmning af boligen, f.eks. gennem gulvvarme.

Solvarme anvendes desuden i større anlæg til f.eks. opvarmning af svømmebassiner, boligblokke og institutioner samt i kollektive anlæg forbundet med fjernvarmesystemer. Disse er ofte kombineret med biomasse som træpiller, træflis og halm.

Sådan virker et solvarmeanlægBilledet viser en tegning, som beskriver solfanger princippet ifm solvarme.

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere. En solfanger er i princippet en sort plade, absorberen, som opfanger solens energi. Absorberen indeholder en frostsikret væske, som opvarmes af solens stråler og leder solenergien til varmtvandsbeholderen inde i boligen. Her afgiver væsken sin varme og løber retur til solfangeren, som afkøles af returvæsken.

Ud over solfangerne består et solvarmeanlæg af en solfangerkreds, som omfatter en lagertank og et rørsystem. Solvarmen transporteres via rørene og lagertanken til boligens varmtvandsbeholder.

Anlæggets størrelse

Et solvarmeanlægs størrelse afhænger af husstandens størrelse. En tommelfingerregel siger, at man skal bruge ca. 1-1,5 m2 solfangere pr. person i husstanden til et anlæg, som skal bruges til opvarmning af vand. En familie på 3-4 personer kræver altså et areal på 4-6 m2 (2-3 paneler). Et anlæg af denne størrelse vil normalt kunne dække 60-65 % af det årlige energiforbrug til varmt vand og vil også være stort nok til at dække behovet for varmt vand i 4-5 måneder i sommerhalvåret.

Anlæggets placering

Solfangere kan placeres overalt, når blot der er nogenlunde skyggefrit. Man kan derfor vælge at placere solfangerne på taget, udhuset eller jorden mv. Man får det bedste udbytte, hvis solfangerne er vendt direkte mod syd, og hældningen er mellem 30 og 60 grader.

Solfangernes placering hænger ofte sammen med boligens udseende. I mange ældre huse kan den pæneste løsning være at placere solfangerne andre steder end på taget, og i nybyggeri kan man fra starten indpasse dem i glasfacader, tilbygninger mv.