Information om solvarme

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Solenergi 2 til underside.jpg

Information om solvarme

Til dig, som overvejer solcelleanlæg (rådgivning af private)
Teknologisk Institut yder desværre ikke gratis rådgivning for private, men vi har samlet en række links,
som vi håber kan hjælpe dig på vej

Generel rådgivning for boligejere

Energitjenesten

Sparenergi


Produktsammenligning af moduler, invertere og batterier til solcelleanlæg

Solar Reviews Center - SolarQuotes

VE-godkendte installatører

Liste over VEG-virksomheder | Energistyrelsen


Ydermere anbefaler vi, at hvis du køber en varmepumpe eller en ladestander til elbil, at du efterspørger,
at den kan reguleres via solcelleanlæggets styring - det giver den bedste udnyttelse af strømmen.

 

Hvis du er interesseret i solenergiområdet, hvad solvarme er, og hvordan det virker, har vi på denne side samlet brugbar information herom. Læs mere om solceller her.

Hvad er solvarme?

Solvarme er udnyttelse af solens naturlige og vedvarende energi. Solvarme gør det muligt at producere en miljøvenlig energiforsyning, som kan erstatte fossile brændsstoffer og mindske udledningen af CO2 og andre skadelige stoffer i atmosfæren.

Solens stråler indeholder enorme mængder af energi, som gennem et solvarmeanlæg omdannes til varme i et enkelt eller lukket kredsløb. Der er i dag mere en 40.000 solvarmeanlæg i Danmark, hvoraf hovedparten bruges til opvarmning af brugsvand og en mindre del bruges til en kombination af varmt vand og rumvarme.

Supplement til eksisterende energikilder

Solvarme, også kaldet termisk solenergi, har mange udnyttelsesmuligheder og er et godt supplement til boligens andre energikilder, såsom naturgas, oliefyr, brændefyr, varmepumpe eller elvarme. Herved reducerer solvarme behovet for naturgas, brænde og elektricitet m.fl.. Med et solvarmeanlæg kan man blive delvist selvforsynende, fordi anlægget producerer energi, varme og varmt vand til eget forbrug. Det er også muligt at bruge solvarme til opvarmning af boligen, f.eks. gennem gulvvarme.

Solvarme anvendes desuden i større anlæg til f.eks. opvarmning af svømmebassiner, boligblokke og institutioner samt i kollektive anlæg forbundet med fjernvarmesystemer. Disse er ofte kombineret med biomasse som træpiller, træflis og halm.

Sådan virker et solvarmeanlægBilledet viser en tegning, som beskriver solfanger princippet ifm solvarme.

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere. En solfanger er i princippet en sort plade, absorberen, som opfanger og absorberersolens energi. Absorberen indeholder en frostsikret væske, som opvarmes af solens stråler og leder solenergien til varmtvandsbeholderen inde i boligen. Her afgiver væsken sin varme og løber retur til solfangeren, som afkøles af returvæsken.

Ud over solfangerne består et solvarmeanlæg af en solfangerkreds, som omfatter en lagertank og et rørsystem. Solvarmen transporteres via rørene og lagertanken til boligens varmtvandsbeholder.

Anlæggets størrelse

Et solvarmeanlægs størrelse afhænger af husstandens størrelse. En tommelfingerregel siger, at man skal bruge ca. 1-1,5 m2 solfangere pr. person i husstanden til et anlæg, som skal bruges til opvarmning af vand. En familie på 3-4 personer kræver altså et areal på 4-6 m2 (2-3 paneler). Et anlæg af denne størrelse vil normalt kunne dække 60-65 % af familiens årlige energiforbrug til varmt vand, og vil også være stort nok til at dække behovet for varmt vand i 4-5 måneder i sommerhalvåret.

Anlæggets placering

Solfangere kan placeres overalt, når blot der er skyggefrit. Man kan derfor vælge at placere solfangerne på taget, udhuset, drivhuset eller jorden mv. Man får det bedste udbytte, når solfangerne er vendt direkte mod syd, og når hældningen er mellem 30 og 60 grader.

Solfangernes placering hænger ofte sammen med boligens udseende. I mange ældre huse kan den pæneste løsning være at placere solfangerne andre steder end på taget, og i nybyggeri kan man fra starten indpasse dem i glasfacader, tilbygninger mv.