iPower

Morten Gottlieb Warming-Jespersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 97.

iPower

I 2025 skal 50% af Danmarks elproduktion kommer fra vindenergi. Denne ambition vil iPower platformen bidrage til at indfri ved at udvikle et intelligent og fleksibelt energisystem, der kan håndtere en fluktuerende elproduktion. iPowers innovations- og forskningfokus er omstillingen fra forbrugsstyret elproduktion til produktionsstyret elforbrug.

Øget fleksibilitet i elforbruget muliggør forbrug der følger vindkraftproduktionen, samt mindre behov for investeringer i eldistributionsnettene. iPower vil udvikle intelligente styringer af decentrale elforbrugs- og produktionsenheder, værktøjer til styring af millioner af fleksible forbrugsenheder, samt metoder til drift af distributionsnet med fleksibel elproduktion.

Metoder til identifikation af brugerbehov og -accept af fleksible forbrugsenheder vil blive testet i praksis. Business cases for nøgleaktører i det intelligente energisystem opstilles på basis af platformens resultater. Der er et stort potentiale i danske virksomheder for udvikling og produktion af intelligente decentrale elforbrugs- og produktionsenheder og styrings – og kontrolværktøjer, som iPower vil bidrage til at udløse. 

iPower bygger på erfaringerne fra markante danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter, hvor partnerne i iPower er blandt hovedaktørerne. iPowers partnerkreds har således både volumen og bredde til at udvikle og demonstrere løsninger, der dækker alle kritiske aspekter af intelligente energisystemer med fleksibelt elforbrug.

Læs mere om iPower.