Smart Energi

Morten Gottlieb Warming-Jespersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 97.

Smart Grid

Smart Energi

Det fleksible og intelligente energisystem

Danmark har en ambition om, at være uafhængig af de fossile brændsler kul, olie og naturgas. Det betyder, at Danmark i 2050 skal kunne producere vedvarende energi nok til at dække det samlede danske energiforbrug. Derfor skal energiforsyningen og transportsektoren omstilles til at basere sig på vedvarende energikilder, som eksempelvis vind, sol, biobrændsler og geotermi.

En elproduktion som i stigende grad vil komme fra fluktuerende vedvarende energikilder såsom vind og sol vil give en ekstra belastning på vores elnet. Hvis der skal tilbydes samme høje leveringssikkerhed som hidtil kræves der langt større samspil mellem vores forsyningssektorer og større fleksibilitet i energiforbruget. Beregninger fra Energinet og Dansk Energi viser, at der er en samfundsmæssig gevinst på 6,1 mia. kr. ved at udføre en intelligent/Smart omstilling fremfor en traditionel ved at forstærke vores forsyningsnet med tykkere rør og kabler.

Teknologisk Institut tilbyder rådgivning og test af intelligente komponenter og systemer, som spiller ind i en Smart Energi omstilling.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Certificering og typetest af elforbrugende apparater og udstyr til Smart Energi systemer
  • Funktionstest og dokumentation af batterier, Home Automation og effektelektronik til styring og regulering
  • Lab test af integrerede systemer, f.eks. solceller kombineret med batterier
  • Udvikling og demonstration af integrerede energisystemer

Cases