Projekt - Varmepumper - et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)

Ivan Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Projekt - Varmepumper - et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)

Udvikling af metoder til at øge fleksibiliteten i individuelle varmepumpers elforbrug.

Projektet er afsluttet

Projektstart 2010. Afsluttet 2015.

Projektet er afsluttet.

’Styrbar’ elproduktion fra fossilt fyrede kraftværker erstattes med fluktuerende elproduktion fra vindmøller og solceller, individuelle oliefyr erstattes med varmepumper, benzin- og dieseldrevne køretøjer erstattes med eldrevne – hele elsystemet kommer under massivt pres de kommende år. Kravet om fleksibelt elforbrug vokser dramatisk, hvis forsyningssikkerhed og balance i elsystemet skal opretholdes.

Individuelle varmepumper åbner for fleksibelt elforbrug, fordi det tilknyttede varmelager i form af varmtvandsbeholder og varmekapacitet i bygningskonstruktion i en vis udstrækning tillader drift, som er tidsforskudt i størrelsesorden nogle timer fra det øjeblikkelige varmebehov. Og potentialet for udbredelse af varmepumperne er enormt.

Det statslige transmissionsselskab Energinet.dk har blandt deres opgaver at sikre høj forsyningsstabilitet, balance og miljøvenlighed i elforsyningssystemet, og selskabet har derfor igangsat et demonstrationsprojekt med titlen ”Fra vindkraft til varmepumper” med henblik på at skabe plads til mere vindkraft ved at fremme fleksibelt elforbrug i varmepumper. Initiativet ledes af Energinet.dk, idet selskabet koordinerer egne projektaktiviteter med nærværende projekt, VAFE, der ledes af Teknologisk Institut og et andet projekt med titlen ”Intelligent fjernstyring af individuelle varmepumper” (IFIV), der ledes af Nordjysk Elhandel A/S. Ca. 300 private varmepumpeanlæg bestykkes med en styreboks-pakke (computer plus målesensorer), som dels opsamler måledata og transmitterer disse til en central server for videre analyse, og dels giver mulighed for fjernstyring af varmepumpen.

Mål for projektet (VAFE)

Det af Teknologisk Institut ledede demonstrationsprojekt går ud på at undersøge:

 • Hvor stort et forbrug er det rent faktisk muligt at flytte til perioder med lave elpriser?
 • Hvordan påvirker det varmepumpen at blive afbrudt og tændt med korte intervaller?
 • Er det muligt, at lave en algoritme til implementering i styreboksen, så den ud fra viden om de kommende timers spotpriser på el, om vejrprognoser og om evt. restriktioner fra elsystemet kan lave en driftsplan for varmepumpen, som både tilgodeser varmepumpeejerens pengepung og elsystemets behov for fleksibilitet?
 • Hvilke samfunds- og privatøkonomiske fordele er der ved at styre varmepumper på forskellige måder?
 • Eventuelle flaskehalsproblemer i eldistributionsnettet ved en massiv erstatning af oliefyr (og på længere sigt gasfyr) med varmepumper.

Som et led i projektet udvælges 10 varmepumpeinstallationer, hvor der vil blive gennemført et udvidet måleprogram samt udført forsøg med intelligentstyring via styreboksen. En forudsætning for demonstrationen er, at ingen anlægsejere må opleve komfortnedgang.

Deltagere

 • Teknologisk Institut (projektleder)
 • Varmepumpefabrikantforeningen
 • SEAS/NVE
 • Ahlsell
 • ASAP energy
 • BAXI
 • BKF-Klima
 • Danfoss Heat Pumps
 • Dansk Varmepumpeindustri
 • Gastech-Energi
 • IVT Naturvarme
 • NILAN
 • Pettinaroli
 • Bosch
 • Salling Vaske og Køle Service
 • Solar Danmark
 • Vaillant
 • Vesttherm
 • Viessmann
 • Vølund

Aktiviteter
Arbejdspakkerne i VAFE har samme overskrifter som arbejdspakkerne i såvel Energinet.dk’s som IFIV’s projekter. Forskellen mellem projekterne ligger i tyngden af indsatsen, projekterne hver især lægger i de forskellige arbejdspakker:

 • WP1: Forprojekt
 • WP2: Analyser
 • WP3: Dimensionering og design
 • WP4: Demonstration og test
 • WP5: Dataanalyse
 • WP6: Standardisering
 • WP7: Formidling og rapportering
 • WP8: Projektadministration og koordinering

Vil du vide mere
En fælles hjemmeside - www.styrdinvarmepumpe.dk -  formidler projekternes baggrund og status. De 300 styrebokse er – noget forsinket – ved at være installeret. Driften af de enkelte anlæg kan følges online og historisk på hjemmesiden (kræver autoriseret adgang) af udvalgte projektpartnere. Den enkelte varmepumpeejer kan følge sit eget anlæg. En del ejere har overdraget deres brugeradgang til fabrikanten af deres anlæg, hvilket giver fabrikanten unik mulighed for opsamling af driftserfaringer, og for ejeren betyder den kyndige overvågning en forbedret chance for at uhensigtsmæssig drift undgås.

Arbejdet det kommende stykke tid vil fokusere på udvikling af intelligent styring af de 10 udvalgte demonstrationsanlæg.

Downloads