Kvalitetsvarmepumper på det danske marked

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Kvalitetsvarmepumper på det danske marked

Teknologisk Institut har gennem mere end 25 år været med til at sikre, at forbrugeren får en række kvalitetsvarmepumper at vælge imellem, bl.a. via en frivillig systemgodkendelsesordning, som får stor opbakning i branchen.

Tilbage i 80’erne tog Energistyrelsen initiativ til en række Prøvestationer for Vedvarende Energi, herunder en Prøvestation for Varmepumpeanlæg, som bl.a. skulle sikre at anlæg, der var berettiget til tilskud var kvalitetsmæssigt i orden.
I dag har Teknologisk Institut videreført dette initiativ som en frivillig systemgodkendelsesordning, som I dag har mere end 100 anlæg godkendt fra ca. 20 producenter og leverandører.

Teknologisk Institut har igennem arbejdet med godkendelser gennemgået dokumentation for de enkelte produkter, og der gennemføres løbende stikprøvekontrol af produkterne i Instituttets akkrediterede klimakamre. Varmepumpebranchen bakker op omkring initiativet, og Instituttet har løbende dialog med branchen, bl.a. med Varmepumpefabrikantforeningen, som organiserer en lang række af de førende producenter og leverandører af varmepumpeanlæg i Danmark.

Sekretariatsleder i foreningen Lars Abel udtaler om systemgodkendelsesordningen og samarbejdet mellem varmepumpebranche og Teknologisk Institut:

Varmepumpefabrikantforeningen har til formål at fremme kvalitet og herigennem skabe tillid hos forbrugerne til de ”rigtige” varmepumper. I dette arbejde er samarbejdet med Teknologisk Instituts Center for Køle- og Varmepumpeteknik særdeles værdifuldt.

Vi opfordrer alle vore medlemsvirksomheder til at afprøve deres produkter hos Teknologisk Institut med henblik på at blive opført på Positivlisten. Denne systemgodkendelsesordning er særlig vigtig både for at sikre, at vi kan tilbyde forbrugerne kvalitetsprodukter, og for at varmepumperne reelt lever op til de nyeste teknologiske krav.

Såvel virksomhederne som Sekretariatet har næsten dagligt god hjælp og faglig støtte af samarbejdet med Centret. 

Mere information om ordningen kan findes på www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo