Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Klima - Regn

Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen

Vores klima er under forandring. Vi mærker det tydeligt, for klimaforandringerne giver vådere vejr med flere skybrud og længere tørkeperioder. Det nye vejr betyder hurtigere nedbrydning og kortere levetid for vores bygninger, anlæg og veje, og derfor er det essentielt at tage højde for klimaforandringerne, når vi bygger.

I Danmark er ca. 468.000 bygninger, som udgør en værdi på kr. 205 milliarder, i fare ved ekstreme vejrhændelser. Vi har desuden 355.000 bevaringsvurderede - og 9.000 fredede bygninger, som kræver særlige indsatser.

Teknologisk Institut vil gå forrest i den nødvendige klimaomstilling. Vi vil skabe grundlaget for udviklingen af en dokumenteret og holdbar, klimatilpasset og klimasikret byggeskik til nybyggeri og renovering af bygninger, anlæg og veje.

Med udgangspunkt i data om regionale og lokale klimaforhold, ekspertviden om historiske og nye byggematerialer og byggeskikke, erfaring og data om klimasikring og klimatilpasning af byggekomponenter og konstruktioner, vil vi bidrage til at sikre Danmarks værdifulde, eksisterende og fremtidige bygnings- og anlægsmasse.

Indsatsen vil give virksomhederne dokumenteret viden, byggetekniske løsninger og testmetoder til klimatilpasning og klimasikring af bygninger, anlæg og veje, som de kan bruge direkte ifm. fx rådgivning, udførelse og produktudvikling til gavn for deres konkurrenceevne, samfundsøkonomien og kvaliteten i det bebyggede miljø.

Indsatsområdet adresserer aktiviteter inden for fugt- og temperaturbestandige byggematerialer, klimarobust byggeteknik, klimatilpasset renovering, klimasikring af nye bygninger, grønne områder og veje, modellering af hygrotermisk bygningsperformance.

Læs mere på bedreinnovation.dk

Læs mere