Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen - Udvikling og test af nye produkter og løsninger til klimaomstilling

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Klima - Regn

Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen - Udvikling og test af nye produkter og løsninger til klimaomstilling

Udvikling og test af nye produkter og løsninger til klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen

På Teknologisk Institut arbejder vores eksperter med at hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at omstille til mere CO2-venlige materialer og produkter.

Vi arbejder løbende på at udvikle nye og optimere eksisterende testmetoder, så vi i samarbejde med virksomhederne i Danmark kan sikre en løbende klimaomstilling af hele bygge- og anlægsbranchen.

Teknologisk Institut arbejder med dokumentation af byggematerialer i forhold til anvendelsen, byggelovgivning både national som international lovgivning samt diverse mærkningsordninger. Instituttet er akkrediteret til en lange række prøvningsstandarder indenfor en række byggematerialer men foretager også prøvninger og rådgivning i forbindelse med udvikling af nye produkter fra idé til markedsintroduktion.

Her kan du finde de kontaktpersoner, som har overblik over de produkter og testydelser som findes på Teknologisk Institut i forhold til byggeri og anlæg.

Træ og Biomaterialer – Kontaktperson Jonas Stenbæk

Teknologisk Institut har i mange år arbejdet med træ og biogene materialers anvendelse i byggeriet. Der udføres eksempelvis prøvning af mekaniske egenskaber, fugttekniske egenskaber, biologisk holdbarhed, afgasning af VOC og formaldehyd, effektivitets test af træbeskyttelse, emissioner til jord og vand. Endvidere bidrager vores konsulenter med rådgivning mht. lovgivning i forbindelse med myndighedsgodkendelse. Der rådgives også vedrørende skadesudredninger og fugtstrategier i byggeriets faser.

Murværk og byggekomponenter – Kontaktperson Toke Rask Frandsen

I forhold til murværk og byggekomponenter tester vi nye og eksisterende løsninger til murværk, fugtspærrestrategier for facader, tæthed af vindues- og facadepartier. Murværk er særligt følsom for vejrligseksponering i den tidlige fase hvor mørtlen ikke er fuldt hærdnet. Vi tester og udvikler nye løsninger i forbindelse med murværk, facader og vinduespartier både in-situ og i vores laboratoriefaciliteter

Beton, drænbeton mv.  – Kontaktperson Thomas Juul Andersen

På Teknologisk Institut arbejder vi med test, dokumentation og udvikling af beton og lignende materialer med særlig fokus på at reducere klima- og ressourceaftrykket i byggeriet. Vi tester og dokumenterer betons tilstand, levetider, kvalitet og generelle egenskaber ift. kravspecifikationer, normer og standarder. Vi er med til at udvikle nye materialer og produkter, eksempelvis beton og lignende materialer med alternative CO2-reducerede bindersystemer, beton med genanvendt tilslag, permeable belægninger til håndtering af øgede regnvandsmængder. Med vores avancerede laboratorieudstyr kan vi fremstille prototyper og prøveemner via blandt andet blokstensmaskine, 3D-printer og digitalt fremstillede støbeforme.

Produkter til afløb og klimatilpasning – Kontaktperson Ulrik Hindsberger

På Teknologisk Institut har vi også mulighed for at hjælpe både producenter, forsyninger, rådgivere og kommuner med test og dokumentation af nye og eksisterende produkter til afløbsteknik og klimatilpasning. Vi kan både teste produkter og løsninger i vores laboratorier, men vi foretager også on-side test og dokumentation på etablerede anlæg.

Hvis du ikke mener dit produkt falder indenfor en af ovenstående beskrivelser kan du kontakte Ulrik Hindsberger, som vil hjælpe dig videre til den rette medarbejder på Teknologisk Institut.