Kølesystemer - Standardisering - S-251 Udvalget

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Kølesystemer - Standardisering - S-251 Udvalget

Teknologisk Institut deltager i standardiseringsudvalg og andre nationale og internationale fora, som har til formål at sikre videnopdatering og i relevant omfang at påvirke nye standarder og krav med danske synspunkter.

Standardiseringsarbejdet vedrører udarbejdelse af sikkerhedskrav med samtidig specifikation til miljømæssige faktorer vedrørende produkter som kølesystemer, varmepumper og luftkonditioneringssystemer, herunder standarden EN 378, som der arbejdes med løbende.

Produkterne anvendes og forhandles over hele verden, og de samfundsmæssige tendenser går i retning af at minimere mulige farer fra kølesystemerne og kølemidlerne over for mennesker og miljø. Ifølge Montrealprotokollen og fælles europæisk lovgivning (bl.a. direktivet for trykbærende udstyr) vil kølemidler med bl.a. højt ozonødelæggelsespotentiale ikke være tilladte i nær fremtid. Nye løsninger må findes.

Specielt det europæiske arbejde prioriteres af det danske udvalg med aktiv deltagelse, ikke mindst grundet den europæiske fælleslovgivning på området, og arbejdet inden for den internationale komite prioriteres med aktiv deltagelse på en række områder.

Udvalget deltager aktivt i det internationale og/eller europæiske arbejde, herunder CEN/TC 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements og ISO/TC 86 Refrigeration and air-conditioning.

Teknologisk Institut har mange års erfaring vedrørende udvikling og godkendelse af køleanlæg og varmepumper og med sikring af installatørers kompetencer gennem udbud af kurser og drift af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning (KKO).