Værdiskabende standardisering - Standardiseringsudvalg

Teknologisk Instituts hovedreception

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 00.

Typeafprøvning, risikovurdering og CE-mærkning

Værdiskabende standardisering - Standardiseringsudvalg

Udvikling og fremstilling af nye produkter til fremtidens markeder fordrer et globalt perspektiv, hvor virksomheder indgår i en international konkurrencesituation.

Skal danske virksomheder fortsat kunne gøre sig gældende i dette konkurrencebillede, fordrer det adgang til en teknologisk infrastruktur, som blandt andet sikrer dem adgang til opdateret viden om og tolkning af gældende standarder, viden om og indflydelse på udvikling af nye standarder, samt adgang til velfungerende og anerkendte laboratoriefaciliteter.

Dette er vigtigt over en bred front, hvor danske virksomheder opererer, men i særdeleshed i forbindelse med udvikling af nye højteknologiske produkter, der ikke umiddelbart falder ind under de standarder, der regulerer de eksisterende teknologier og produkter.

Instituttet bidrager med sin indsats, til at standarderne er teknologisk opdaterede, og til at virksomhederne kan få formidlet viden om både intentionen og komplicerede detaljer i gældende standarder. Instituttet udfylder en vigtig infrastrukturel opgave ved deltagelse i dels det nationale og internationale standardiseringsarbejde, dels som notificerede enheder inden for sine tekniske områder. Instituttet opfattes som havende en de-facto forpligtelse til at opretholde en akkrediteret laboratorieinfrastruktur.

Formål
Formålet er at kunne dække industriens og samfundets nuværende og kommende behov for en velfungerende dansk teknologisk infrastruktur baseret på standarder, lovgivning og regulativer samt opdaterede og akkrediterede prøvningslaboratorier. Konkret arbejder vi med:

  • Revidering og udarbejdelse af nye nationale og internationale standarder og direktiver m.v.
  • Udvikling af prøvnings- og dokumentationsmetoder for ny højteknologi.
  • Proficiency tests (præstationsprøvninger) i samarbejde med andre europæiske laboratorier.
  • Videnformidling i form af nyhedsbreve, hjemmeside, kurser m.v., både i eget regi og i samarbejde med en række brancheforeninger og deres store antal SMV-medlemmer.

Målgruppe
Målgruppen er det brede udsnit af dansk industri, der arbejder inden for de teknologiske områder, hvor Teknologisk Institut er det førende viden- og prøvningsinstitut i Danmark.

Instituttet skaber værdi for såvel små og mellemstore virksomheder,  der ikke selv har faglige og økonomiske ressourcer til at kunne deltage i et sådant arbejde, som for brancher og større organisationer, ved bidrage til at sikre opdaterede og ”fornuftige” standarder, som sikrer lige konkurrencevilkår internationalt.

Standardiseringsaktiviteter og prøvninger tilbydes inden for

Link