Værdiskabende standardisering - Energi - Standardiseringaktiviteter

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Typeafprøvning, risikovurdering og CE-mærkning

Værdiskabende standardisering - Energi - Standardiseringaktiviteter

Standardiseringsaktiviteterne inden for Energi og klima har især fokus på følgende energirelaterede områder:

 • Brændeovne og biobrændselsanlæg i øvrigt .
 • Solvarmeanlæg og solcelleanlæg
 • Varmeinstallationer og -komponenter samt fjernvarme
 • Varmepumper
 • Køling og airconditioning
 • Elektriske apparater med fokus på energiforbrug
 • Måling af temperatur, tryk, flow etc. i energiforbrugende apparater og installationer samt  afregning af energi, herunder varmefordeling i boliger og måling af fjernvarmeforbrug
 • Styring og regulering, herunder bygningsautomatik
 • Teknisk isolering og isolering af specifikke energikomponenter, fx fjernvarmerør
 • El-biler 

samt på:

 • Drikkevandsforsyning og -installationer
 • Afløbssystemer og –installationer.

En del af aktiviteterne vedrører bygningernes installationer samt forsyningsmæssige anlæg, og de supplerer dermed de under Byggeri og anlæg omtalte, som har særlig fokus på konstruktioner og klimaskærm.

Flere af udvalgene og de harmoniserede standarder har derfor relationer til EU’s nye Byggevareforordning, herunder kravene til bæredygtighed og vedr. hygiejne, sundhed og miljø, som omtalt under Byggeri og anlæg. De fleste vedrører dog EU’s direktiver om Bygningers energimæssige ydeevne, Energieffektivitet, Energiservices, Ecodesign og Energi fra vedvarende energikilder, samt et enkelt EU’s måletekniske direktiv, MDIR. 

Faglig indsigt i kravene og videnformidling herom - samt samspil med de danske virksomheder angående påvirkning af de nye krav er vigtigt også i disse sammenhænge. Find din kontaktperson: