Kontrol af kompressorer (trykbærende udstyr)

Kenneth Øster Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 72.

Kompressor

Kontrol af kompressorer (trykbærende udstyr)

Siden den 1. januar 2012 har det krævet en akkreditering (speciel godkendelse) at udføre kontrol af trykluftsbeholdere til kompressorer iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007. Bekendtgørelsen er senere erstattet af bekendtgørelse nr. 1977 af 27. oktober 2021.

Akkrediteringen kræver uvildighed.

I praksis vil det sige, at firmaer, der udfører service og reparationer på anlægget, ikke samtidig kan være dem, der godkender sikkerheden.

Teknologisk Institut tilbyder at udføre akkrediteret kontrol i forbindelse med værktøjskontrol, hvis jeres firma er tilsluttet kontrol hos Teknologisk Institut, Automobilteknik.

Værd at vide

Kompressorer med luft som medie på et produkttal på 1.000 eller derover skal ifølge bekendtgørelsen kontrolleres. Det vil sige, at har kompressoren en beholder på 100 liter ganges maks. trykket på anlægget, fx 10 bar, med 100 = 1.000. Det vil i praksis sige, at langt de fleste anlæg på autoværksteder skal kontrolleres.

Man undgår ikke kontrollen ved at købe en ny kompressor, da nye anlæg skal kontrolleres efter opstilling og inden ibrugtagning.

Bekendtgørelsen forlanger tre former for kontrol

  1. Opstillingskontrol af nye, ombyggede og flyttede anlæg.
  2. Sikkerhedseftersyn hvert andet år.
  3. Besigtigelse - indvendig inspektion af beholderen hvert fjerde år.

Sådan foregår det

Du skal, før vi kommer, have kompressorens kontrolbog samt dokumentationen, der fulgte med, fundet frem. Er det bortkommet skal nyt fremskaffes.

  1. Opstillingskontrollen af nye anlæg kræver ingen forberedelse. Din kompressormontør kender lovkravene i forbindelse med opstilling.
  2. Sikkerhedseftersynet kræver ingen forberedelse, men anlægget skal være tilgængeligt og flugtveje skal være ryddede, så anlægget fremstår som ved opstillingskontrollen.
  3. Besigtigelsen kræver forberedelse, idet der skal foretages indvendig inspektion af beholderen. Du eller din kompressormontør skal sikre sig, at inspektionslemme og forskruninger kan de- og genmonteres. Beholderen skal gøres ren for vand og slam. Vær opmærksom på at beholderen skal gøres trykløs før den indvendige inspektion, der tager ca. 30 minutter.

Er der fejl og mangler, der ikke kan udbedres, mens vi er på adressen, kræver det et genbesøg.

Vigtigt

Teknologisk Institut må, som uvildigt akkrediteret kontrolorgan, ikke foretage reparationer i forbindelse med kontrollen. Hvis værkstedet i forvejen får serviceret kompressoranlægget, kan det være en fordel at få kontrollerne foretaget synkront med service.

Teknologisk Instituts kørende konsulenter

En oversigt over konsulenter, der håndterer kontrol af kompressorer, kan ses på www.teknologisk.dk/30075.