Lettere adgang til det tyske marked for vand- og afløbskomponenter

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

Lettere adgang til det tyske marked for vand- og afløbskomponenter

Teknologisk Instituts VA-laboratorium, der bl.a. tester rørsystemer og armaturer, har udvidet sine faciliteter for fysiske/mekaniske tests af armaturer og ventiler. Typeprøvningerne kan danne grundlag for produktcertificering i Danmark og de øvrige nordiske lande og bruges som dokumentation for en tysk DVGW-certificering. For produkter til drikkevand er den nationale lovgivning vedr. miljøkrav forskellig fra land til land, og Teknologisk Institut yder rådgivning om både danske og udenlandske krav.

En DVGW-certificering giver ofte adgang til udenlandske markeder
I takt med, at danske virksomheder er blevet mere internationale, har Teknologisk Institut løbende udbygget sin viden og sine kompetencer angående de lovgivningsmæssige og frivillige krav, som kan være afgørende for, om et produkt kan sælges på et bestemt marked. Teknologisk Institut kan derfor tilbyde både relevant rådgivning og prøvning af produkterne.

Tyskland et stort og centralt marked for mange danske virksomheder, men det er også et land med traditionsrige godkendelses- og certificeringsordninger. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne kan dokumentere, at deres produkt lever op til de tyske krav. Når de tyske krav er opfyldt, giver det ofte indirekte adgang til andre markeder. For rørsystemer og komponenter til vand og gas er det derfor ofte helt afgørende, at produktet gennem en DVGW-certificering kan dokumentere, at det opfylder de tyske krav.

VA-laboratoriet på Teknologisk Institut har i mange år foretaget prøvning og inspektion i forhold til de danske og nordiske certificeringsordninger inden for bl.a. vand og gas. Det var derfor naturligt at søge om at blive anerkendt af DVGW CERT GmbH. DVGW anerkendte VA-laboratoriet i 2012 mht. udvalgte tests, og anerkendelsen er siden blevet udvidet med nye testområder.

Dokumentation af armaturer og ventiler baseret på avanceret testudstyr
En ventil skal forblive tæt, selv om den åbnes og lukkes mange gange og udsættes for hyppige skift i vandtemperaturen. Oprindeligt blev langtidstests af armaturer og ventiler gennemført med forholdsvist simpelt åbne/lukke-testudstyr, men i takt med, at udformningen og betjeningen af fx armaturer til køkken og bad blev mere og mere varieret og ofte lidt sofistikeret, blev det nødvendigt med mere avancerede testfaciliteter. I mere end 10 år har VA-laboratoriet derfor anvendt robotter til gennemførelse af langtidstests.

armaturtest gul 3Fig. Langtidstest af armaturer til køkken og bad ved hjælp af robotter

De tyske DVGW-bestemmelser er baseret på europæiske EN-standarder (EN 200), men er suppleret med forskellige tillægskrav. Teknologisk Institut har siden 2012 kunnet teste de armaturer, som normalt anvendes i boliger, med henblik på en DVGW-certificering.

Større armaturer og åbne/lukkeventiler kræver specielt testudstyr, og komponenter til fjernvarme skal testes ved temperaturer op til 93 °C. Teknologisk Institut har derfor for nylig anskaffet nyt testudstyr, som kan dække dimensioner op til DN 63 og kan nu udføre tests af disse ventiler og komponenter iht. DVGW’s certificerings­krav. De første tests er netop startet op.

Funktion og holdbarhed er essentielt, men for armaturer til køkken og bad er det også vigtigt, at det kan dokumenteres, hvor meget de støjer. Ikke mindst for at sikre beboere i etageejendomme mod generende støj fra vandinstallationerne. Støjprøvning af armaturer er også en del af VA-laboratoriets aktiviteter, men i Tyskland er der krav om, at testlaboratoriets støjprøvningsudstyr skal anerkendes af bygningsmyndig­heder­ne. Også denne anerkendelse af VA-laboratoriet er på vej.

DVGW-certificering baseret på typeprøvning og inspektion
Godkendelse og certificering af et produkt er normalt baseret på, at produktets egenskaber er dokumen­teret gennem en typeprøvning af ét eller flere udvalgte emner. Samtidig skal virksomheden have etableret et kvalitetssystem, som sikrer, at de producerede emner er i overensstemmelse med det typeprøvede produkt. Det er desuden en forudsætning, at et uvildigt inspektionsorgan løbende kontrollerer kvalitetssystemets effektivitet. Inspektionsorganet udtager også producerede emner til en fornyet - men normalt enklere - laboratorietest, også kaldet audittest.

VA-laboratoriet er med afsæt i sit prøvningsområde og med reference til især danske og nordiske godkendelses- og certificeringsordninger akkrediteret af DANAK til at foretage inspektion i ind- og udland. Laboratoriet gennemfører årligt over 250 inspektioner i mere end 25 lande, herunder Kina og Japan.

DVGW’s certificeringsordning stiller også krav om inspektioner, og Teknologisk Institut er anerkendt af DVGW CERT GmbH som inspektionsorgan.

Deltagelse i standardisering og internationale netværk
Deltagelse i standardiseringsarbejde er ofte nødvendig for tidligt at få indsigt i nye krav til komponenter og installationer, ligesom det giver mulighed for at påvirke kravene. Teknologisk Institut deltager - bl.a. støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen - i flere standardiseringsudvalg.   

Mens de grundlæggende fysiske/mekaniske krav til rørsystemer og -komponenter er baseret på fælles europæiske EN-standarder, er miljøkravene til produkter i kontakt med drikkevand fortsat udelukkende et nationalt anliggende.

Teknologisk Institut er også aktiv på dette felt og rådgiver og assisterer virksomhederne om regler og dokumentation, når de skal ansøge om at få deres produkt godkendt i henhold til de miljømæssige krav. Det gælder naturligvis især i forhold til GDV-ordningen (Godkendt til drikkevand), som er et dansk lovkrav, men til en vis grad også i forhold til de nationale krav i udlandet.

Kendskabet til udenlandske miljøkrav var bl.a. medvirkende til, at Teknologisk Institut i 2014 for Energi­styrelsen udarbejdede rapporten ”Kortlægning af myndighedstiltag og regulering i udlandet for byggevarer i kontakt med drikkevand”. Aktuelt er Teknologisk Institut aktiv i det nordiske netværksprojekt, MaiD, hvis formål er at skabe et tættere samspil mellem de nordiske krav til produkter i kontakt med drikkevand.