Maskinsikkerhed - Standardisering - S-250 Udvalget

Frits  Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Maskinsikkerhed - Standardisering - S-250 Udvalget

Deltagelse i CEN/TC 114 og ISO/TC 199.

Standardiseringsarbejdet vedrører udarbejdelse af generelle principper vedrørende maskinsikkerhed omfattende terminologi og metoder.

De europæiske aktiviteter er knyttet til bestemmelserne specificeret i Maskindirektivet. Arbejdet under Maskindirektivet kan kategoriseres i tre grundlæggende standardtyper, A-, B- og C-standardtyper. A- og B-standarder udarbejdes i den relaterede europæiske komite, CEN/TC 114. Type A-standarderne omfatter grundkoncepter, designprincipper og generelle aspekter, som er gældende for alle maskiner.

Type B-standarderne omhandler et sikkerhedsaspekt (B1 – f.eks. sikkerhedsafstande og støj) eller en type sikkerhedsrelateret udstyr (B2 – f.eks. to-håndskontroller og låseanordninger), som kan anvendes for en stor gruppe maskiner.

Komiteens hovedformål er udarbejde standarder, som har en merværdi i forhold til den overliggende direktivtekst - således at designere, fremstillere og andre brugere af standarderne kan tilvejebringe maskiner, som er sikre i relation til beregnet anvendelse. Komiteen er underleverandør af standarder til mere end 40 komiteer, der udarbejder maskinspecifikke standarder.

Herved er formålet også at lette brugen af disse standarder i de underliggende Type C-standarder, som omhandler detaljerede sikkerhedskrav til en specifik maskine eller gruppe af maskiner.
Området er reguleret af Maskindirektivet – 2006/42/EF implementeret i dansk lovgivning via Bekendtgørelse nr. 612 vedr. indretning af maskiner.

Som det fremgår nedenstående, beskæftiger udvalgets sig - ud over generel maskinsikkerhed - med boltpistoler og robotter.

Europæiske relationer
CEN/TC 114 - Safety of machinery
CEN/TC 213 - Cartridge operated hand-held tools - Safety
CEN/TC 310 - Advanced Manufacturing technologies Internationale relationer
ISO TC 199 - Safety of machinery
ISO/TC 184/SC 2 - Robots and robottic device

Det er udvalgets opgave at følge aktiviteterne i det europæiske og internationale arbejde – med særlig fokus på områder med dansk interesse/prioritering. Herved sikres de nationale interesser via muligheden for dansk indflydelse på foreliggende og kommende standarder. Udvalgsarbejdet indebærer også en sikring af, at standarder ikke konflikter med danske regler, ligesom det omfatter afgivelse af national stillingtagen (kommentarer/dansk stemme) på standardforslag.