Ny guide viser vejen mod mere genbrug og mindre ressourceforbrug i byggeriet

Martha Katrine Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 67.

Byggeaffald

Ny guide viser vejen mod mere genbrug og mindre ressourceforbrug i byggeriet

Pressemeddelelse publiceret den 13. juni 2023.

Med Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet får byggebranchen et konkret værktøj til at minimere ressourceforbrug og klimabelastning.

Den nye guide Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet viser vejen for omstillingen til cirkulær økonomi. Omdrejningspunktet er øget genbrug af byggematerier og mindre ressourceforbrug i byggeriet generelt. Roadmappet giver et samlet overblik over de indsatser, som er nødvendige på den cirkulære vej.

- Vi skal bevæge os væk fra lineær økonomi, der er baseret på profit, bundlinje og ubegrænset ressourceforbrug. I stedet skal vi stille skarpt på cirkulær økonomi, hvor ressourcer og materialer er begrænsede, og hvor det ikke kun er økonomisk værdi, der er den drivende valuta, forklarer forretningsleder Martha Katrine Sørensen, fra Teknologisk Institut, som er en af hovedkræfterne bag det nye Roadmap.

Sætte gang i omstillingen

Byggeriet står for 40 procent af Danmarks ressourceforbrug og 30 procent af affaldsproduktionen. En omstilling til cirkulær økonomi i byggebranchen vil derfor betyde store miljømæssige gevinster for samfundet.

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet, som er udarbejdet for Realdania, indeholder 28 indsatser opdelt i fem indsatsområder. Bl.a. politisk fokus, tilpasning af eksisterende regler, nye metoder og teknologier og kompetenceopbygning og vidensdeling.

Cirkulær økonomi er et mål om, at forbrug og produktion er tilpasset klodens mulighed for at regenerere. Det betyder, at byggeriet skal udnytte de ressourcer, der findes i det eksisterende byggeri. Samtidig skal man undgå produktion af byggematerialer baseret på jomfruelige råstoffer. Dette har en effekt på både klimaudfordringen og ressourceudfordringen.

- Der er behov for, at byggebranchen i fællesskab skaber en bevægelse, der bidrager til de kortsigtede mål om implementering af cirkulære principper. Både i de nuværende byggeprocesser og i de mere langsigtede mål om en total transformation af byggebranchen. Vi skal helt konkret skabe bevægelser, som sikrer, at vi går fra frontrunners til udbredelse, fra pilotprojekter til kommercialisering og fra monetær værdi til ny værdiforståelse, forklarer Marthe Katrine Sørensen.

Samler hele værdikæden

Roadmappet har været præsenteret på Loop Forum, hvor aktører på tværs af hele værdikæden inden for cirkulær økonomi mødtes og udvekslede synspunkter og erfaringer. Det egentlige arbejde med roadmappet begynder nu. I arbejdet bidrager de forskellige aktører i byggebranchen til transformationen ved at skabe forandringer på netop deres ansvarsområder.

- Som videninstitution har vi et stort ansvar for, at vi lykkes med den cirkulære omstilling. Vi skal bidrage til udvikling af teknologier og principper inden for en lang række områder. Det handler både om dokumentation af materialer, testmetoder, beregningsmetoder, men også om udvikling af konkrete procedurer for fx selektiv nedrivning og ressourcekortlægning. Derudover har vi også en vigtig rolle med at formidle viden og få bragt ny viden ud til praksis, hvor forandringen sker, siger medforfatter på rapporten, forretningsleder Anke Oberender, Teknologisk Institut.

Martha Katrine Sørensen

Martha Katrine Sørensen, forretningsleder, bæredygtigt byggeri, Teknologisk Institut.

Yderligere kontakt

Forretningsleder Martha Katrine Sørensen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2767, mail: mks@teknologisk.dk

Roadmap for cirkulær økonomi er udarbejdet af Teknologisk Institut, WE BUILD DENMARK og CLEAN for Realdania.Det kan hentes her.