Ny teknik kan spare millioner på afkøling

Jacob Ask Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 81.

HVAC-figur

Ny teknik kan spare millioner på afkøling

Ny nanoteknologi vil markant reducere energiforbruget i ventilations- og kølesystemer i Danmark.

Selv om man i Nordeuropa bruger mest energi på opvarmning, er der store penge at spare, når man reducerer energiforbruget på varme, ventilation og aircondition, de såkaldte HVAC-systemer.

HVAC konsumerer ca. 35% af det samlede energiforbrug i beboelses- og erhvervsbyggeri, men nu skal et nyt EU-støttet projekt skabe nye teknologier, som kan hjælpe med at reducere energiforbruget.

- For at minimere energiforbruget er det nødvendigt at sikre nye og innovative teknologiske løsninger til forbedring af effektiviteten af nuværende state-of-the-art HVAC systemer. Vi vil bringe nye teknologier i spil som giver en langt mere effektiv varmeoverførsel og derfor formindsker energiforbruget ved køling, siger Jacob Ask Hansen fra Center for Kemi- og Bioteknik på Teknologisk Institut.

Han vurderer, at en optimering af HVAC systemer i Danmark har et potentiale til en besparelse på 450 GWh, svarende til en reduktion i CO2-udledningen på 250.000 tons om året eller en besparelse på 315 mio. kr.

For at imødekomme dette behov for mere energieffektive HVAC-systemer har EU givet en bevilling via det 7. rammeprogram til støtte af projektet EnE-HVAC. Projektet vil bringe nye teknologier i spil for opnå en markant reduktion i energiforbruget i moderne HVAC-systemer. Disse teknologier inkluderer nanoteknologiske coatings og overfladebehandlinger til forbedret varmeoverførsel, nye nano- og mikromaterialer til forbedret virkningsgrad af kølemidler, samt forbedrede varmeoverførselsegenskaber i kølemidler via udvikling af nye nanoteknologiske additiver.

- Selvom opvarmning i dag står for den største del af energiforbruget i HVAC-systemer, er der til stadighed et større behov for køling, specielt i Sydeuropa. Et behov der forventes at stige yderligere i de kommende år, siger Jacob Ask Hansen.

Han oplyser, at de meget ambitiøse mål kun kan realiseres ved at sikre forbedringer i alle dele af HVAC-systemet. Derfor vil teknologierne adressere effektiviteten af varmeoverførslen både på væske og luftsiden af varmevekslersystemer såsom kondensatorer/fordampere og varmegenvindingssystemer. Herudover vil projektet adressere varmetransporten i systemet for også her at sikre større effektivitet. Disse forbedringer vil stille store krav til de kølemidler der benyttes, og for at sikre en stor miljømæssig effekt vil der igennem projektet være et stort fokus på brugen af kølemidler uden indhold af HFC- og CFC-gasser.

Konsortiet bag projektet EnE-HVAC består af 8 europæiske partnere, heraf 6 industripartnere (LuVe S.p.a (I), EXHAUSTO A/S (DK), ESI G.m.b.H (D), Dansk Varmepumpe Industri A/S (DK), Carbodeon Ltd. Oy. (FI), og Vahterus Oy (FI)) og 2 vidensinstitutioner (Teknologisk Institut og IK4 tekniker (ES)).

Yderligere oplysninger: Centerchef Jacob Ask Hansen, Teknologisk Institut tlf.: 7220 2281
mail: jbha@teknologisk.dk.