OL-Bioenergy får hul på besparelser

Sune  Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 15.

OL-Bioenergy får hul på besparelser

Teknologisk Institut tilbyder en ny metode til detektion af lækager på biogasanlæg. Metoden går ud på at lave videooptagelser med specialkamera. Optagelserne viser de lækager, der normalt er umulige eller vanskelige at finde. Hos OL-Bioenergy var udslippet af metangas 150.000 m3 metan.

Den klimamæssige gevinst ved biogasproduktion kan lynhurtigt forsvinde ud i den blå luft, hvis biogasanlægget er utæt. Utæthederne er i praksis både vanskelige og tidskrævende at finde og de metoder, der typisk anvendes er besværlige og ikke 100 % sikre. OL-Bioenergy er det første danske biogasanlæg, hvor metangasudslippet kvantificeres.

Direktøren fra OL-Bioenergy bekræfter, at den nye metode er særdeles effektiv:
”Normalt bruger man sin erfaring, man ved hvilke steder, man skal lede, men selv for det trænede øje er det er let at overse små lækager. Den nye metode er simpel og let at gå til, den kræver ikke indgriben i den daglige produktion. Det er en mere sikker metode, fordi man finder antallet af huller mere præcist”, siger Nicolaj Ørskov Olsen, direktør hos OL-Bioenergy.

En sikker kortlægning af lækagerne medfører både en klimamæssig og en økonomisk gevinst. Et utæt biogasanlæg udleder nemlig metan, en klimagas med et klimaaftryk, der er 21 gange højere end CO2. Når metanen udledes, belaster det klimaet og nedsætter effektiviteten og udbyttet af biogasproduktionen.

Et godt værktøj til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen
Hos OL-Bioenergy er direktøren meget bevidst om anlæggets samfundsmæssige ansvar: ”Vi skal bare lappe hullerne, for metan er noget at det værste, vi kan slippe ud – både miljømæssigt og driftsøkonomisk”, siger Nicolaj Ørskov Olsen. Han vil fremover helt sikkert anvende metoden, som han ser som et godt værktøj til at prioritere vedligeholdelsesindsatsen.

Innovationskonsulent hos Teknologisk Institut, Søren Gustav Rasmussen udfører målingerne i praksis, og han er begejstret for metoden, ”Optagelserne afslører alle lækager også de helt små. Derefter kan vi med vores måleudstyr præcist kvantificere hvor meget metangas, der udledes, og på den måde kan vi dokumentere både den økonomiske og den klimamæssige gevinst”, siger Søren Gustav Rasmussen.

Opgaven, vi udførte for OL-Bioenergy, er en del af projektet ”metanemission i danske biogasanlæg”, et projekt, som finansieres af ForskEL-ordningen under Energinet.dk og har deltagelse af AgroTech, Teknologisk Institut og Dansk Gasteknisk Center.

Fakta om OL-Bioenergy
OL-Bioenergy driver biogasanlæg på Løjstrupvej 12a, Langå. Anlægget er opført i 2001. Anlægget anvender husdyrgødning og organiske restprodukter og producerer p.t. årligt ca. 12 mio. KWh grøn el og 15 mio. KWh varme. El sælges til nettet, og varmen bruges internt på anlægget eller sælges til fjernvarmen i Laurbjerg.

Anlægget bidrager positivt til CO2-balancen ved at fortrænge over 90.000 tons CO2 årligt. Det er forventningen, at dette tal indenfor få år hæves til mere end 250.000 tons. Den afgassede biomasse, der er tilbage efter processen på anlægget, har en høj gødningsværdi og afsættes til udspredning på landbrugsjord. Der tages hver måned analyser af den afgassede biomasse for at sikre, at kvaliteten er i orden.