Plastmembran kan opgradere biogas til naturgas

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Plastmembran kan opgradere biogas til naturgas

Hidtil har det krævet store og forholdsvis kostbare anlæg at opgradere biogas til en kvalitet, der svarer til naturgas. Men nu har Teknologisk Institut udviklet en speciel plastmembran, som på en enkel måde filtrerer CO2-indholdet fra. Det kræver hverken kemikalier eller store komplicerede anlæg.

Idéen er baseret på, at nogle plastmaterialer er i stand til at holde bestemte gasser tilbage, mens andre slipper igennem. Det drejer sig derfor om at finde en plasttype, som spærrer for enten metan eller CO2, så man kan fraseparere CO2-indholdet i biogas.

- Det er i virkeligheden ret enkelt, og det gode er, at der ikke er noget energiforbrug. Alt, hvad der kræves, er et mindre gastryk, men det skal man alligevel bruge, når gassen skal sendes ud i naturgasnettet, fortæller sektionsleder ved Teknologisk Institut, Jens Christiansen, der er ansvarlig for projektet.

Lovende prototype af plastmembran
Det oprindelige projekt blev afsluttet i 2011. Men Teknologisk Institut har fået en ekstra bevilling på 1,5 millioner kroner fra Energinet.dk, så teknologien kan udvikles yderligere indtil sommeren 2013. Her er Totax Plastic A/S med som projektpartner.

- For Totax er det et spændende projekt, hvor vi via en kombination af kendte produktionsteknikker får flyttet grænsen for, hvad der er muligt, herunder også kendskab til nye materialer. Det er samtidig interessant at være med til at udvikle produkter til at dække fremtidens energibehov, udtaler salgs- og marketingdirektør Peter Michael Haugvik fra Totax Plastic A/S.

- Vi skal undersøge, hvordan vi får frasepareret en større mængde CO2. Målet er, at gassen kun må indeholde nogle ganske få procent CO2. Det kan vi formentlig nå ved at kombinere plastmembraner med små keramiske partikler, såkaldte zeolitter, der nærmest ligner porøst sand. Disse partikler lader CO2 slippe igennem, mens metan bliver tilbageholdt, forklarer Jens Christiansen. Han håber, at kombinationen af plast og zeolitter kan sikre, at gassen opnår en tilstrækkelig høj kvalitet.

I dag benytter Dong Energy traditionel scrubber-teknologi til at oprense biogas, men virksomheden er positiv over for den nye enkle metode, som Teknologisk Institut arbejder videre med at forfine.
- Men hvis en membranløsning vil resultere i lavere drifts og investeringsomkostninger, vil det absolut være interessant for os, udtaler Asger Myken, der er projektleder på elskabets nyetablerede opgraderingsanlæg i Fredericia.

Dansk Gasteknisk Center er med i projektet for at dokumentere, at gassen egner sig til at blive distribueret via naturgasnettet.

Fakta
Arbejder du med energigasser, fx naturgas, biogas, forgasningsgas eller elektrolysegas, er det ofte relevant at bestemme den præcise sammensætning af den endelige gas eller en gas i et mellemtrin i oprensningsprocessen. Teknologisk Institut kan tilbyde
analyse af gasprøver, hvor sammensætningen af forskellige energigasser kan bestemmes præcist.