Printet elektronik driver innovationsprojekter

Zachary J. Davis

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 07.

Skilt med printet elektronik i park

Printet elektronik driver innovationsprojekter

På Teknologisk Institut er vi involveret i en række innovative projekter, der understøtter vores ambitioner om bæredygtige og innovative teknologier, der har fokus på at reducere e-affald samt at fremme biobaserede materialer samfundsmæssig involvering.

Vores afdeling for Printet Elektronik har også stor erfaring og god statestik inden for udarbejdelse af ansøgninger, der skal sikre projektfinansiering gennem Innovationsfonden, Horizon Europe og andre finansieringskilder.

Nedenstående liste over projekter giver et indblik i vores arbejde

Sustain-a-Print - Bæredygtige materialer og processer til grøn trykt elektronik

Sustain-a-Print omfavner EU's handlingsplan for cirkulær økonomi for at fremme cirkulæritetspotentialet for elektronik og elektronisk udstyr som reaktion på de dystre prognoser for øget ressourceudvinding og affaldsgenerering og deres skadelige virkninger på klima og biodiversitet. Sustain-a-Print (SaP) har som hovedmål at åbne nye livscyklusruter og at designe og implementere bæredygtighed i hvert trin af livscyklussen. Dette inkluderer valg af materialer, deres brug, deres oprindelse, deres behandling, samling og end-of-life.

BioMac - Biobaserede nanomaterialer og polymernanokompositter til den europæiske cirkulære bioøkonomi

BioMac vil gøre det nemmere at anvende nanostrukturerede biobaserede materialer (NBM) i produkter. En af nøglerne til en vellykket implementering af den europæiske cirkulære økonomi er det stigende fokus på biobaserede produkter, der stammer fra biomasse. NBMs er svaret på mange udfordringer, vores samfund står over for, og har anvendelse inden for emballage, bilindustri, trykt elektronik, landbrug og byggeri. Gennem BioMac udvikler Teknologisk Institut biobaserede materialer og processer til e-tekstilapplikationer.

AVATAR - Transformative Digital Air Vehicle med IoT-sensorer til sikrere et bedre bymiljø

AVATAR arbejder med en ny teknologi kaldet "digital tvilling" platform, der holder øje med luftfartøjer i hele deres levetid, så de kan vedligeholdes korrekt. Denne digitale tvillingmodel kører sideløbende med det rigtige luftfartøj og kan give tidlig advarsel, hvis der opstår problemer. Ved at spore, hvor meget vægt køretøjet bærer under hver flyvning, kan AVATAR hjælpe med at sikre, at det holder i lang tid, hvilket er bedre for miljøet. Teknologisk Institut arbejder også på en løsning til at overvåge fly og droner for at hjælpe med at forhindre nedbrud. Ved hjælp af denne teknologi kan AVATAR bidrage til at gøre byernes himmel sikrere og forbedre køretøjers design og ydeevne ved at indsamle vigtig information. Denne nye teknologi er muliggjort af IoT-sensor, der fungerer som et superkraftigt lag, der muliggør trådløs kommunikation mellem den digitale tvilling og det rigtige køretøj. Ved at bruge alle disse data kan AVATAR skabe et intelligent system, der forudsiger, hvornår vedligeholdelse er nødvendig, og sikrer, at køretøjerne fungerer problemfrit.

EECONE - European ECOsystem for greeN Electronics

EECONE-projektet sigter mod at reducere e-affald i Europa ved at foreslå praktiske løsninger. 54 partnere fra 16 europæiske lande, der dækker forskellige aktivitetssektorer og repræsenterer alle dele af værdikæden, har sluttet sig sammen for at nå dette mål. EECONE tager en tværfaglig tilgang, der dækker sociale, økonomiske, teknologiske og politiske aspekter. Projektet arbejder inden for tre områder: øget levetid for elektroniske produkter gennem økodesignvejledninger, reduktion og udskiftning af materialer i elektroniske komponenter og systemer og forbedring af cirkularitet gennem genbrug, genanvendelse og værdiforøgelse af affald. EECONE's vision er at indarbejde krav om livscyklushåndtering fra begyndelsen og dermed åbne vejen for en elektronikindustri uden affald, styret af "6R-konceptet" (Reduce, Reliability, Repair, Reuse, Refurbish, Recycle).

SocKET - Samfundsmæssig engagement i nøgleaktiverende teknologier (KET)

SocKET vil lette samarbejdet mellem repræsentanter fra industrien, forskere, beslutningstagere, slutbrugere, civilsamfundsrepræsentanter og borgere og udvikle værktøjer til samfundsmæssigt engagement i innovative teknologier. Samarbejde er en form for fælles innovation: Ideer deles og forbedres i fællesskab. Kort sagt er samarbejde den fælles udvikling af ny værdi. SocKET har til formål at styrke forbindelser og dialog mellem samfund, forskning og industri for at forbedre reaktionsevnen over for offentlige værdier og bekymringer inden for forskning og innovation.

Diagonal - Udvikling og skaleret implementering af sikre efter design-værktøjer og retningslinjer for multikomponent og nanopartikler med højt aspektforhold (HARN).

DIAGONAL har til formål at fremme udviklingen af viden og værktøjer til bæredygtig design (Sustainable-by-Design, SbD) inden for industrier relateret til multikomponent-nanomaterialer (MCNM) og højaspektforholdsnanomaterialer (HARN). Gennem eksperimentel og modellering forskning vil fare og eksponeringsegenskaber undersøges, som interaktioner med partikler og miljø, frigivelseshastigheder og skæbne for disse materialer. Multiskala-modellering vil give indsigt i deres natur og adfærd. Resultaterne vil guide risikostyring og tilbyde SbD-strategier, bæredygtighedsbetragtninger og anbefalinger til effektiv styring. DTI vil stille nanomaterialer og SbD-protokoller til rådighed for testning.

LEE-BED - Letvægts indlejrede elektronik

LEE-BED-projektet har til formål at sænke barriererne for udvikling eller integration af produkter med fleksible elektroniske komponenter gennem et åbent innovations-testbænksystem (OITB). LEE-BED OITB giver adgang til både tekniske og ikke-tekniske tjenester og de mest imponerende europæiske pilotlinjer. Med LEE-BED behøver du ikke være ekspert i trykning eller elektronik for at omsætte dine ideer til virkelighed.

Kontakt os for yderligere information

Hvis du gerne vil vide mere om finansieringsmuligheder eller har en idé til anvendelse af funktionelle materialer eller hvordan trykt elektronik kan tilføje værdi til dine produkter eller idéer, bedes du kontakte Zachary J. Davis på telefonnummer +45 7220 2507 eller e-mail: zjd@teknologisk.dk