Processer og teknologier til virksomhedernes spildevand

Jonathan Guld Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 43.

Spildevand

Processer og teknologier til virksomhedernes spildevand

Vi hjælper din virksomhed med spildevandet, så der er mindst besvær og bedst økonomi.

Teknologisk Institut kan finde den rigtige proces til at behandle din virksomheds spildevand, og vi kan hjælpe med at udvide og forbedre din eksisterende.

Vi designer, sammensætter, udvikler og tilpasser processer til at opnå den rette kapacitet, renseresultat, en enkel drift og lave omkostninger til energi, fældningskemikalier, polymer, særbidrag.

Vi finder også den rigtige løsning til afsætning af spildprodukter og slam, hvor værdimaksimering og genanvendelse af ressourcer er nøgleord for os.


Compliance og frihed til produktion

Vi ved hvordan et godt forhold til forsyningsvirksomhed og miljømyndighed giver ro i maven. Det giver frihed til produktion.

Og vi ved hvor vigtigt det er at forholde sig til hvordan variation i produktionen kan give store ændringer i spildevandets sammensætning og mængde. Vi undersøger hvordan renseprocesser kan kombineres, så det holder vand i alle situationer.

Vi har samtidig et blik for hvor i produktionen vandet spildes og hvor indholdet tilføres – steder hvor decentrale løsninger kan give større værdi.


Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med? 

Vores projektmodel har business-casen som centrum, og der arbejdes analyse- og eksperimentelt iterativt med at afklare forbehold, antagelser, usikkerheder og ubekendte.

Vi kan derfor afprøve alle tænkelige processer på dit vand i en skala hvor der er fleksibilitet til at ændre og tilpasse.
Fx kombinationer af følgende:

  • Biogasprocesser (vandrensning med gasproduktion, gasudbytte på spild/biprodukt)
  • Membranfiltrering (RO, UF, NF, MF)
  • Biologisk rensning (højrate COD og kvælstof, sæber, miljøfremmede stoffer, antibiotika og organiske opløsningsmidler)
  • Ionbytning (tungmetal, kloridfjernelse etc.)
  • Fældning og flokkulering (COD, emulgeret fedt/olie, tungmetaller)
  • Filtreringsprocesser (båndfiltrering, filterpresse, rotationsfilter etc.)
  • Faseseparation (flotation, centrifugering, dekanter, lamelseparator etc.)
  • Elektrodialyse (fjernelse af ioner, salte, tungmetaller)

Vi har testfaciliteter i en skala hvor det giver mening at udforme og tilpasse den rigtige løsning, og ikke kun afprøve en færdig løsning fra én leverandør.