Prøvebelastninger i forbindelse med bæreevnevurderinger af broer og andre bærende konstruktioner - Planlægning af en prøvebelastning og vurdering af resultater

Mia Schou Møller Lund

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 91.

Prøvebelastninger i forbindelse med bæreevnevurderinger af broer og andre bærende konstruktioner - Planlægning af en prøvebelastning og vurdering af resultater

En prøvebelastning kræver oftest mange overvejelser og meget planlægning, før den kan gennemføres. Planlægningen vil typisk ske i et samarbejde mellem rådgiver, entreprenør og fx Teknologisk Institut. 

Rådgiverens primære rolle vil være at fastsætte prøvelasten – størrelse og placering - og eventuelt beregne for eksempel forventet nedbøjning ved de forskellige lasttrin. Endvidere deltager rådgiver meget ofte i selve prøvebelastningen, specielt for at vurdere resultater med henblik på, om belastningen kan øges.

Entreprenørens rolle vil primært være det praktiske arbejde i forbindelse med etablering af opstilling, samt eventuelt deltagelse i selve belastningen.

Teknologisk Instituts rolle vil være at sparre med rådgiver i planlægningsfasen, at designe det nødvendige belastnings- og måleudstyr, samt at stå for selve prøvebelastningen med dataopsamling og vurdering samt den efterfølgende rapportering.

Vurdering af prøvebelastningsresultater
Ved en vurdering af de opnåede resultater kikkes først og fremmest på, om konstruktionen kunne bære prøvelasten uden at der er opstået skader af betydning.

Hvis der er opstillet en statisk model af konstruktionen, er det også meget værdifuldt at sammenligne beregningsresultater med måleresultater. Hvis målte nedbøjninger af en alkalikiselskadet bro svarer til beregnede nedbøjninger, er det tegn på, at konstruktionen statisk er ”sund”, selv om der er grove skader.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe jer med?

  • Rådgivning og undersøgelse af betonbroer
  • Udførelse af prøvebelastninger
  • Udførelse af bæreevnevurderinger
  • Dokumentation af broers bæreevne.