Reguleringsmæssige barrierer for udbredelse af 3D-print

Anders Bæk Hjermitslev

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 21.

3D-printet element, der slibes close-up

Reguleringsmæssige barrierer for udbredelse af 3D-print

Udbredelsen af 3D-printteknologien har de seneste 10 år taget fart verden over med en vækst på over 500 procent i det globale marked for 3D-printere og 3D-printydelser. 

I Danmark og i resten af Norden tyder interview med eksperter og virksomheder dog på, at teknologien formentlig er mindre udbredt end i lande som USA og Tyskland, der vurderes at være førende i brugen af 3D-print i verden.

Reguleringen, der sætter rammerne for brugen af 3D-printteknologien, kan være én af de barrierer, der har betydning for udbredelsen af teknologien, især blandt mindre virksomheder. Det er baggrunden for, at Deloitte har udarbejdet en rapport, hvori de præsenterer reguleringsmæssige barrierer som hæmmer udbredelsen af 3D print i Danmark og Norden. Kortlægningen af barriererne bygger på interview med virksomheder, 3D printservicebureauer og eksperter samt udvalgte myndigheder, og Teknologisk Institut er bland andet også blevet interviewet i forbindelse med kortlægningen.

Hovedkonklusionerne fra Deloittes rapport er følgende:

  • Der er både generel regulering og industrispecifik lovgivning, som sætter rammerne for brugen af 3D-print i virksomheder. Konkret viser kortlægningen, at i hvert fald fire generelle reguleringsområder sætter rammerne for brugen af 3D-printteknologien: intellektuelle ejendomsrettigheder, produktansvar, produktsikkerhed og arbejdsmiljø. Derudover stiller industrispecifik regulering, blandt andet vedrørende medicinsk udstyr og fødevaresikkerhed, yderligere krav til brugen af 3D-print.
  • Der eksisterer potentielt barrierer på tre af de fire generelle reguleringsområder samt aktuelt også i den gældende industrispecifikke regulering vedrørende medicinsk udstyr.
  • Med hensyn til løsningsmuligheder konkluderes det for det tredje, at de konkrete tiltag skal adressere barrierer på de specifikke reguleringsområder, herunder tage højde for, at der i blandt andet EU-regi og i det internationale standardiseringsarbejde på flere områder er igangsat initiativer.

Hent hele rapporten her