'Robo sapiens' – menneskets bedste hjælper i alderdommen?

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

'Robo sapiens' – menneskets bedste hjælper i alderdommen?

’Når jeg bliver gammel. Vil jeg sidde på en bænk. Der hvor havet slår ind over molen. Og ta' imod duglette perlestænk. Af hav, når det glitrer i solen’.

Sådan lyder første vers i en sang udgivet af Gnags i 1989. Sangen leder tankerne hen på en harmonisk alderdom, hvor tilværelsen ikke har berøvet én friheden til at rulle ned til stranden og nyde den rødmende sol i horisonten og friske brise fra havet…

Er det ikke en alderdom, vi alle håber på at få?

En harmonisk alderdom handler også om selv at være i stand til at tage et bad og gå på toilettet. Når beboerne på et plejehjem i Danmark skal vaskes om 10-20 år, er det ikke utænkeligt, at det bliver en robot, der styrer svamp og sæbe.
Og når plejehjemmets gulve skal vaskes, er det sandsynligt, at det inden for en nær fremtid kan ske midt om natten, uden at et eneste menneske er involveret.

Teknologi i velfærden
Robotternes potentiale til at skabe et løft i vores velfærd blev belyst på konferencen ’Teknologi i velfærden’. Ingeniørforeningen og Kommunernes Landsforening stod bag arrangementet, der blev afholdt den 31. marts 2008. Teknologisk Institut var repræsenteret på konferencen af Claus Risager, der med oplægget ’Robotternes verden’ gav et kig ind i den fremtid, der venter os.  

Claus Risagers overordnede budskab var, at robotteknologien endnu er i sin vorden, men at velfærdsrobotterne vil vælte ind over os i løbet af de næste 10-20 år. I dag er robotterne på markedet kluntede, som pc’en, mobiltelefonen og digitalkameraet var det i 80’erne.

- Vi har endnu kun set toppen af isbjerget, når det eksempelvis handler om at bruge robotter til at sikre en bedre ældrepleje, spåede Claus Risager, som forventer, at robotteknologi bliver et stort vækstområde for dansk industri.

Claus Risager opfordrede dansk erhvervsliv til at komme i gang med at bruge teknologien og være med til at bringe Danmark i førertrøjen ved at udvikle med omtanke og i en tæt dialog med brugerne. Samtidig påpegede han, at der i dag er en masse fine robotter på markedet, som kommunerne bør anskaffe sig og afprøve på brugernes præmisser.

Robotter til svage borgere
Lene Sillasen, der er administrerende direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, er enig med Claus Risager i, at kommunerne skal bruge den teknolog, der allerede er tilgængelig og også har en forpligtelse til at stå i spidsen for innovative projekter for at sikre et kvalitetsløft i servicen til de svageste borgere.

- Københavns Kommune opfatter sig som et kæmpe eksperimentarium for afprøvning af ny robotteknologi og har udelukkende høstet positive erfaringer i plejesektoren, sagde Lene Sillasen.

Robotterne har eksempelvis gjort sit indtog på Demenscentret Pilehuset, hvor robotsælen Paro har overtaget en del af omsorgsfunktionen for demente. Erfaringerne viser indtil videre, at sælen virker beroligende på de demente, der opfatter den som et kæledyr.

Billedet viser Robotsælen Paro, der bruges på Demenscentret Pilehuset hvor robotten med sin bløde pels og store øjne har en bero.ligende virkning på beboerne.

Robotsælen Paro er med sine store, mørke øjne, sin bløde pels og sine lyde afholdt blandt demente borgere i Københavns Kommune.

- Vi har ambitioner om at dele vores erfaringer med andre kommuner og invitere andre relevante parter med i den fremtidige brugerdrevne innovationsproces, sagde Lene Sillasen.

Kommunal interesse for fremtidens hjemmehjælper
I Furesø Kommune er velfærdsteknologier endnu ikke blevet afprøvet inden for ældreområdet, men det billede kan hurtigt ændre sig, fortalte udviklingskonsulent Agnete Christensen, der deltog i konferencen for at få faglige input og kontakt til andre kommuner og eksperter med viden og erfaringer inden for robotteknologi. Hun lyttede interesseret til de forskellige indlæg.

- Jeg synes, at Claus Risager har et godt overblik, og han udtrykker sig meget nøgternt. Og så har han en fin indstilling til at bruge robotteknologien i ældreplejen, sagde Agnete Christensen.

Også Annette Sørensen, der er områdeleder inden for ældreplejen i Randers Kommune, var positiv over for at afprøve de robotteknologier, som blev præsenteret på konferencen for at give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft. Efter hendes opfattelse lyder det eksempelvis utroligt spændende med automatiske hæve- og sænke toiletter fx på plejehjemmene, så de svage ikke behøver bruge nødkald og vente på at komme på toilettet.

- Det, vi har fået præsenteret i dag, virker som gode løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi står over for, fordi plejesektoren mangler arbejdskraft, og fordi der bliver stadigt færre i den arbejdsdygtige alder til at tage sig af den kraftigt voksende skare af ældre, sagde Annette Sørensen.

CareNet – et robotnetværk
Robotteknologi på Teknologisk Institut har taget initiativ til at etablere netværket CareNet i samarbejde med blandt andre Aarhus Kommune. CareNet er et professionelt netværk for udviklere, leverandører, aftagere, slutbrugerorganisationer og myndigheder med interesse for velfærdsrobotter.

- Borgerne vil ikke bare holdes i live men have et værdigt liv, hvor de er selvhjulpne – og det kan vi som kommune give dem ved at satse på robotteknologi, fortalte Birgit Mikkelsen, der er chefkonsulent i Aarhus Kommune. Hun er enig med Claus Risager i, at der skal en koordineret indsats til for at højne kvaliteten, funktionaliteten og det æstetiske design af fremtidens velfærdsrobotter – så vi alle kan se frem til en mere tryg og sikker alderdom til tonerne af Gnags' sang ’Når jeg bliver gammel’.    

Regeringen har i finansloven for 2008 afsat 3 mia. kr. til i perioden 2009-2015 at medfinansiere ny arbejdskraftbesparende teknologi, som vil kunne aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg blandt andet på ældreområdet. Det er endnu ikke blevet besluttet, hvordan disse midler skal udmøntes i konkrete initiativer for at sikre den danske velfærd.