Robotter med supersanser skal sortere affald til genbrug

Jacob  Kortbek

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 52.

Robotter med supersanser skal sortere affald til genbrug


Danmark er fuld af skrald. Vi er faktisk et af de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Men meget af vores skrald behøver slet ikke at være skrald, og det kan avancerede sensorer og robotter i en nær fremtid være med til at sørge for.

- Der går hvert år værdier for omkring fem milliarder kroner tabt i skraldet. Ved at udnytte nutidens teknologi vil vi kunne hive en stor del af den værdi ud, samtidig med at vi skåner miljøet og de mennesker, som i dag står og udsorterer manuelt, siger projektleder Nils H. Nilsson fra Teknologisk Institut.

Mængden af affald stiger

Stigende befolkningstal og høje vækstrater globalt resulterer i en stadig mere alvorlig udfordring med at skaffe tilstrækkelige ressourcer og energi. Samtidig øges verdens affaldsmængder kraftigt på grund af den voksende velstand. Der er således et stort samfundsmæssigt behov for en effektiv ressourceudnyttelse.

Der er dog lang vej fra et stykke affald i forbrugerens skraldespand til en genanvendelig råvare, som en produktionsvirksomhed vil købe og anvende.

- Med de metoder, der anvendes i dag, er det er en kæmpe udfordring at opnå en tilfredsstillende renhed i de råmaterialer, der udsorteres fra affaldet, siger projektleder Nils H. Nilsson fra Teknologisk Institut.

Den seneste teknologiske udvikling inden for avancerede sensorer og robotter har dog gjort det muligt at opstille multisensorsystemer, som kan skelne mellem og udsortere forskellige materialetyper.

- Med de resultater, vi har opnået indtil videre, er vi ikke i tvivl om, at fremtidens affaldssortering i høj grad er automatiseret. Robotterne er blevet lynhurtige, og de har superkræfter. Ikke engang Superman's røntgensyn ville kunne hamle op med de mange spektre, som de automatiske sorteringsrobotter anvender til at analysere forbipasserende affald på brøkdele af et sekund, siger robotkonsulent Mikkel Viager fra Teknologisk Institut.

Guld i skrotbunken

Der er således teknologisk grundlag for at udvikle en langt mere sofistikeret automatisk sortering, end der kendes og anvendes i dag. Teknologisk Institut har bl.a. gennem projektet INNOSORT de seneste år arbejdet med at udvikle en række nye metoder til automatiseret affaldssortering, og er nu nået så langt, at der tydeligt kan ses lys for enden af lossepladsen.

- Inden for sortering af byggeaffald ser vi allerede salgsklare automatiske løsninger, hvilket vi vil vise også er muligt til sortering af f.eks. husholdningsaffald og elektronikskrot, siger Mikkel Viager.

Især inden for sortering af elektronikaffald er potentialet til at tage og føle på. Der bliver i Danmark hvert år indsamlet ca. 75.000 tons elektronikaffald fra husholdninger i Danmark. Det elektronikaffald er fuld af guld. Bogstavelig talt. Fisker man f.eks. blot 41 mobiltelefoner ud, har man samme mængde guld, som der findes i et helt ton malm fra en guldmine.

Baseret på de nuværende resultater er der ved at blive udviklet en egentlig prototype på et automatisk sorteringsanlæg, der har til opgave at lokalisere og opsamle bl.a. dette guld i bjerge af elektronikskrot.

Slut med at have fingrene i rådden frugt og skarpe glasskår

Den affaldssortering, som foregår i dag, udføres ofte i en kombination af lavteknologiske maskiner og manuel arbejdskraft. Ensidigt, opslidende og i dette tilfælde uhygiejnisk arbejde, som resulterer i kun delvist brugbare råvarer med varierende renhedsgrad.

- Teknologianvendelse er et af de redskaber, vi fremadrettet kan anvende i affaldssorteringen til forbedret arbejdsmiljø og øget effektivitet i driften - både for at opnå flere sorterede ton i timen, men også opnå større renhed og mere kvalitet i affaldsressourcerne. Faktorer der til sammen bidrager til bedre økonomi og bedre miljø, tilføjer projektleder Jesper Vange Heinzl fra Dansk Affald.
 

INNOSORT er et konsortium, som samler teknologileverandører, forsknings- og vidensinstitutioner og aftagere af affaldssorteringsteknikker og udsorterede materialer for at kultivere udviklingen af fremtidens løsninger til affaldssortering. Læs mere om INNOSORT her.

INNOSORT er støttet af Innovationsfonden.