Rørcentret konceptudvikler skybrudsveje

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Skybrudsvej

Rørcentret konceptudvikler skybrudsveje

Er du i gang med at klimatilpasse et område og har behov for at håndtere regnvand med vejen som hjælp, er der mange muligheder. På Rørcentret kan vi udarbejde et samlet koncept, som netop passer til din vej – lige fra stillevej til motorvej.

Hvad er en skybruds- og klimatilpasset vej?
En klimatilpasset vej er en vej, der nedsiver, opmagasinerer og/eller transporterer vandet lokalt – både i forbindelse med hverdagsregn, dimensionsgivende regn og ved skybrud.

Hvordan er vejen opbygget?
Vejen kan f.eks. bestå af porøs asfalt eller andre typer permeable belægninger med en bæreevne der er tilpasset den specifikke trafikbelastning.. Der kan være høje kantsten eller trafikchikaner med regnbede. Der kan være vejbump med mulighed for at opmagasinere regnvandet, eller der kan være grøfter langs vejkassen. Måske skal der planlægges renseelementer til rensning af vejvandet, og måske skal der være overløb til eksisterende kloak eller til et grønt område?

Hvordan kommer du i gang?
Hos Rørcentret på Teknologisk Institut tilbyder vi at udvikle konceptet for din vej. Vi sikrer, at alle forundersøgelser, der er nødvendige for det videre arbejde, bliver udført. Vi dokumenterer alle forundersøgelser samt permeabiliteten af det færdige anlæg. Vær opmærksom på, at forsyningerne nu gerne må investere i håndtering af regnvand. Hvor man før kun måtte investere i at gøre kloakkerne større, må man nu benytte terræn til regnvandshåndtering f.eks. investere i klimatilpassede veje, vådområder og rekreative områder.

Et konkret eksempel på en klimatilpasset vej
På Møllebakken i Brønshøj kan du se et konkret eksempel på en skybrudsvej. Her er anlagt vejbede, der modtager al vejvand:

Mere om skybruds og klimatilpassede vej
Du kan læse om dimensionering af vejbede her.