Spotsprøjtning mod hanesporer i majs

Andrés Villa Henriksen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 69.

Billede fra mark af hanesporer

Spotsprøjtning mod hanesporer i majs

Teknologisk Institut har i samarbejde med SAGRO, Brøns Maskinforretning og DM&E testet muligheden for opfølgende spotsprøjtninger i majs mod pletter af genfremspiret hanesporer.

Forsøgsarealet er anlagt på en kraftig hanespore inficeret majsmark ved Grindsted, og der blev lavet droneoverflyvning og ukrudtstælling efter landmandens 2 delte normale ukrudtsbekæmpelse. 

Hanesporer i majs

Figur 1: Forsøgsmarken og forsøgsarealet (rød firkant) optaget fra drone den 15.06 og beregnet GLI-kort. GLI-indekset er velegnet til at skelne planter fra jord. De grønne markeringer på GLI-kortet er genfremspiring af hanespore.

I ovenstående figur 1 ses dronebilledet af forsøgsarealet som alm. foto, og vist med GLI index.

På basis af denne droneoverflyvning udarbejdede Teknologisk et spotsprøjtningstildelingskort, som spotsprøjtningen på dyseniveau (25 cm. sektioner) blev udført efter. I figur 2 ses spotsprøjtningskortet vist med forsøgets 8 parceller (4 ensartede fuldt behandlede og 4 spotsprøjtede parceller)

Spotsprøjtningstildelingskort   Billede fra sprøjtning

Figur 2: Det udarbejdede spotsprøjtningstildelingskort og billede fra sprøjtning.

Der blev behandlet efter tildelingskort i forsøget som en opfølgende behandling med 0,15 kg Tocalis +0,67 l MaisOil den 2. juli 2021 i majsens stadie 18. I de ensartede parceller er hele arealet sprøjtet (100%) I spotsprøjtningsstriberne er der samlet set behandlet 34% af arealet.

Forsøgsarealet var kraftigt inficeret med hanesporer (se billede 1) og forsøget har vist at der med drone kan identificeres pletter med hanespore. Desværre var der så kraftige angreb, at der i de områder hvor det ikke blev spotsprøjtet, stadig var områder med hanespore. I forsøget er der ikke signifikant forskel mellem ensartet sprøjtning og spotsprøjtning i forhold til antal hanespore målt efter behandlingen, og der er en tendens til at jo mere der blev behandlet, jo mere blev hanesporer reduceret i antal.

Det er muligt at anvende drone til at finde pletter med problemukrudt i rækkeafgrøder. Hvis der er varierende størrelser over arealet af afgrøden, vil variationer i afgrødestørrelsen dog medtages i beregning af GLI index. Derfor anbefales det at arbejde mod en metode til ikke at medregne afgrøden ved beregning af GLI, da afgrøden ellers kan give fejlinformation om hvor problemukrudtet står i marken.

Billede fra mark af hanesporer

Billede 1: Foto fra marken i den kraftigt inficerede del forud for den opfølgende behandling.

Prisen på Tocalis vurderes til 150 kr. pr. ha. med den anvendte dosis på 0,15 kg. pr. ha. Dermed er kemi besparelse i de spotsprøjtede parceller på 99 kr. pr. ha. (150*(100-34)/100)

Prisen på droneflyvning og udarbejdelse af spotsprøjtnings tildelingskort skal derfor, i dette scenarie, kunne udføres for under 100 kr. pr. ha. før det er økonomisk attraktivt at lave opfølgende behandlinger mod genvækst af f.eks. hanesporer i majs. Prisniveauet for droneflyvninger burde kunne udføres i dette prisleje, men det kræver special software og højpræcis drone at kunne udarbejde de krævede spotsprøjtningskort.

Se hele rapporten fra OnFarmPLUS forsøget her

 

Forsøget er finansieret af Miljøstyrelse i regi af Partnerskab om Præcisionssprøjtning