Støj og vand skal fjernes fra vejen

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Støj og vej

Støj og vand skal fjernes fra vejen

Et nyt samarbejdsprojekt ledet af Teknologisk Institut skal udvikle støjdæmpende asfalt, der samtidig løser problemet med stigende og voldsomme nedbørsmængder i forbindelse med skybrud.

Et nyt projekt, Klimavejen, skal nu udvikle nye typer at belægninger til asfaltveje, som kan afhjælpe problemer med støj fra veje. Samtidig skal det støjdæmpende vejsystem lokalt kunne bortdræne og magasinere vand fra såvel almindeligt regnvejr som fra skybrud.

- Med Klimavejen søger vi at slå to fluer med et smæk. Dels vil vi reducere den sundhedsskadelige støj fra vejene med støjreducerende asfalt og samtidig afhjælpe følgeskaderne efter skybrud ved at gøre asfalten permeabel, så regnvandet kan holdes væk fra de i forvejen overbelastede kloaksystemer, siger projektlederen, faglig leder Thomas Pilegaard Madsen fra Teknologisk Institut.

Ifølge en kortlægning fra Miljøstyrelsen fra 2012 er omkring 723.000 boliger i Danmark udsat for vejstøj, som overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Flere undersøgelser dokumenterer, at belastning fra trafikstøj har væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser som hovedpine, stress og forøget risiko for hjerte-karsygdomme. 

Der findes allerede støjreducerende asfalter på markedet, og der arbejdes på at forbedre de støjreducerende egenskaber. Status er dog, at støjsvage asfalter endnu har kortere levetid, de er dyrere end traditionelle asfalter, og de støjreducerende egenskaber aftager med tiden.

Med dette projekt videreudvikles de teknologier, man kender fra allerede eksisterende drænasfalter. Blandt andet vil det blive undersøgt hvilke teknologiske muligheder, der er for at optimere materialesammensætningen med henblik på netop at forøge asfaltens levetid.

- Derudover er der er nogle udfordringer i, at der med tiden vil ophobe sig skidt og snavs fra for eksempel løvfald, som vil tilstoppe hulrummene og dermed reducere både dræningsevne og støjdæmpende egenskaber. Den udfordring skal vi have løst ved for eksempel at udvikle intelligente vedligeholdelses- og glatførebekæmpelsesstrategier for denne type asfalt, siger Thomas Pilegaard Madsen.

Projektet, Klimavejen, løber til den 31. december 2016 og det er ledet af Teknologisk Institut. Desuden deltager Asfaltindustrien, Hovedstadens Forsyningsselskab, NCC A/S, Rødovre Kommune og Vejdirektoratet i projektet.

Yderligere oplysninger
Faglig leder, Ole Grann Andersson, mobil: 7220 3909, mail: olan@teknologisk.dk.