Stor interesse for 3D-print i sundhedssektoren

Brian Lykke Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 58.

Sal med tilhørere

Stor interesse for 3D-print i sundhedssektoren

Hvad er potentialet for 3D-print i sundhedssektoren - og hvordan udnytter vi bedst muligt det potentiale? Det var de helt centrale spørgsmål på dagsordenen, da 70 deltagere fra sygehuse, universiteter og sundhedsindustrien generelt var samlet til sundhedskonference på Teknologisk Institut, og der var fokus på såvel teknologiske muligheder som konkrete cases - men også på, hvilke problemstillinger, der findes på området, og hvordan vi bliver bedre til at håndtere dem.

Konferencen bød på ni faglige oplæg, fem kliniske cases og to runder af workshops, der tilsammen havde til formål at bringe de forskellige aktører - hhv. virksomheder, forskere og klinikere - sammen og give dem en bedre indsigt i, hvad der lige nu sker inden for anvendelsen af 3D-print i sundhedssektoren og lade dem netværke omkring fremtidige muligheder og samarbejder. De forskellige oplæg præsenterede spændende cases og relevante problemstillinger, og de 70 deltagere var på dupperne fra start og forholdt sig både interesseret, fagligt og kritisk til de forskellige oplæg, så debatten kom hurtigt i gang.

Indledningsvist var der fokus på 3D-print i et historisk perspektiv, og hvordan teknologien har udviklet sig over årene, og herefter blev der præsenteret en række cases såvel som eksempler på, hvordan virksomheder i og omkring sundhedssektoren tilgår arbejdet med 3D-print. Der blev bl.a. præsenteret eksempler på, hvordan 3D-print har været brugt til indsatser, der skulle stabilisere et luftrør, bruskimplantater i titanium til knæled, samt hofteimplantater, hvor der har været behov for en helt ny ledskål til at placere knoglen i. Fælles for løsningerne har været, at 3D-print har gjort det muligt at lave skræddersyede løsninger med optimal tilpasning, som passer præcist til den enkelte patient, og som samtidig er tidsbesparende i forhold til alternative løsninger.

Mand kigger på speculumDe forskellige oplæg synliggjorde bl.a., at der er behov for flere kompetencer indenfor 3D-print, ligesom det blev klart, at lovgivningen spiller en rolle for, i hvilken grad teknologien kan udbredes i sundhedssektoren. Der blev også rejst centrale spørgsmål om, hvor 3D-printerne og kompetencerne skal være lokaliseret - på hospitalerne eller hos eksterne leverandører - og hvordan interfacet skal være mellem klinikere og teknikere. I den forbindelse rejste en af de tilstedeværende kirurger et ønske om, at processerne omkring brug af 3D-print speedes endnu mere op, så patienterne kan færdigbehandles hurtigere.

De kliniske cases viste også, at 3D-print allerede spiller en vigtig rolle sundhedssektoren, herunder inden for odontologi, print af væv eller i forbindelse med rekonstruktive operationer - fx knogler eller andre organer som følge af kræftknuder eller akut opståede skader, hvor det er af afgørende betydning, at man hurtigt kan printe og samtidig kan lave præcise skæreguides til kirurgerne.

Nye muligheder for patientspecifkke løsninger
En af dem, der allerede bruger 3D-printede implantater i titanium, er Martin Lamm, som er overlæge og sektorchef for Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital:

- Vi har brugt 3D-printede implantater de sidste tre år, og jeg vil bestemt tro, at vi vil komme til at bruge flere af den slags implantater, som jo er designet specifikt til den enkelte patient. De patienter, vi har behandlet, er patienter, som ville have været meget vanskelige at behandle med konventionel teknik, så der åbner sig nogle nye muligheder, som vi ikke har haft tidligere.

Eftermiddagen bød på to runder af workshops inden for hhv. væv, plastic og metal, hvor deltagerne i første runde præsenterede en række idéer til brug af 3D-print, mens anden runde handlede om at udkrystallisere idéerne i mere konkrete projekter og samarbejder.

- Det har været spændende at få præsenteret de forskellige cases og samtidig høre, hvad folk opfatter som barrierer og muligheder på området. Vi hørte fx, at nogen opfatter pris som for høj og leveringstid som for lang, når det handler om leverancer af 3D-print fra udlandet, og samtidig hører vi, at der stadig er en mangel på viden om 3D-print i metal. Det bekræfter os i, at den indsats vi laver inden for 3D-metalprint i Danmark, i høj grad er relevant, fortæller Jeppe Skinnerup Byskov, souschef for Industriel 3D-print på Teknologisk Institut.

Dagen blev afsluttet med en rundtur i Center for Industriel 3D-print på Teknologisk Institut, som blev etableret i 2018 med målet om at demonstrere og udvikle vi det industrielle potentiale ved 3D-print i Danmark - også til sundhedssektoren.

Konferencen var arrangeret af sundhedsnetværket Danish Healthtech i samarbejde med Teknologisk Institut og MedTech Innovation Konsortium.

To logoer ved siden af hinanden