Stor satsning på bæredygtige materialer de næste fire år

Lars  Germann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 00.

Billedet er fra Minipapirfabrikken og viser to bægre fremstillet af papir, der ligger i en formpresse

Stor satsning på bæredygtige materialer de næste fire år

Leder i magasinet Medlemsinformation, februar 2021

Teknologisk Institut igangsætter et 4-årigt udviklingsprojekt om bæredygtige materialer med indgangen til 2021. Projektet skal arbejde fokuseret på nye bæredygtige emballageløsninger og en bedre håndtering af plastaffald sammen med industrien, og dermed give et solidt bidrag til Danmarks grønne omstilling.

Der er fokus på klimaet som aldrig før, og bæredygtighed er blevet en vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder. Både i fødevare-, plast- og emballageindustrien. Det er vores opfattelse, at Danmarks 2030-klimamål kun nås, hvis brugen af ressourcer ses i et helhedsperspektiv, hvor genanvendelse er indtænkt i produktdesignet. Vi er sikre på, at vi gennem indsatsen kan samle virksomheder i koordinerede udviklingsfællesskaber, hvor målet er, at bæredygtighed af råvarer og fremstillingsmetoder kan sikre, at produkter designes til genanvendelse - på tværs af produkters livscyklus og værdikæder. Teknologisk Institut vil opbygge en teknologisk infrastruktur og give industrien let adgang til rådgivning, analyser, testbeds og fælles udvikling, og vores fokus vil være på plastprodukter, emballage, substitutionsteknologier samt nye materialer, der sikrer både funktion og bæredygtighed. Se nedenstående figur.

Figuren er et skema bestående af forskelige figurer, der viser produkter og processer omkring bæredygtige materialer

Indsatsen er opdelt i værdikædens fire hovedområder: A) Nye bæredygtige materialer, B) Produktdesign, C) Produktion og D) Genanvendelse. Ambitionen med ”Bæredygtige materialer” er at samle virksomheder i koordinerede udviklingsfællesskaber, hvor bæredygtigheden af råvaren, produktsammensætningen og fremstillingsmetoden skal sikre, at produkter designes til genanvendelse.

Indsatsens overordnede målsætning er at opbygge to ”testbeds” dvs. teknologiinfrastruktur, hvor fysiske faciliteter i form af laboratorier og udstyr sammen med videnkompetencer, stiller en samlet kapacitet til rådighed for industrien: 

•    Testbed ”Bæredygtige Materialer” samler materialeudvikling, produktdesign og produktionsprocess er for
      bæredygtige materialer
•    Testbed ”Genanvendelse” samler teknologiudvikling og ydelser, der sikrer større grad af genanvendelse
      af dansk industris produkter.

Herved bliver det muligt at samle de ydelser, der kræves for at rådgive, udvikle, teste og skalere teknologi og dermed skabe rammerne for at gå fra validering i et laboratorium op til højere TRL’er (Technology Readiness Level) forud for konkurrencedygtig markedsindtræden. Vi starter naturligvis ikke på bar bund, men bygger videre på den omfattende infrastruktur vi allerede har i vores laboratorier. Fælles for ydelserne er, at vi satser på nye ting, som typisk har et stort teknologisk islæt og som ligger foran markedet og dermed potentielt kan give danske virksomheder en konkurrencefordel i forhold til udenlandske konkurrenter. 

Vi vil arbejde inden for fire hovedområder: 

1: Nye Bæredygtige materialer
    Her udvikles bæredygtige materialer, der forlænger levetiden og letter genanvendelsen af produkter med
    materialer, der reducerer brugen af skadelige kemikalier samt med materialer fremstillet af fornybare råvarer,
    der substituerer plast. Der fokuseres på at øge materialers bæredygtighed gennem både anvendelse af
    biobaserede ressourcer og ved at øge muligheden for genanvendelse. Slutmålet er, at der er udviklet nye
    konkrete bæredygtige materialer – fx emballager af fiber. 

2: Produktdesign for bæredygtighed 
    Her udvikles metoder, der konkret kan understøtte virksomhedens ar-bejde med bæredygtighed i
    designfasen og teknologier til adskillelse/sporing for opretholdelse af kvalitet og renhed. Slutmålet
    er at styrke tilbuddet til virksomhederne omkring test og kvalitetsbedømmelse af genanvendte materialer,
    vejledning i udfordringerne for at opnå kvalitet og funktionalitet i overensstemmelse med kravregulativer i
    designfasen, nye akkrediterede ydelser og deltagelse i standardiseringsarbejde samt udvikling af metoder
    til dokumentation af bæredygtighed. Dette vil ske i samspil med nye mulige retursystemer og den
    eksisterende indsamlingsinfrastruktur. 

3: Produktion
    Her udvikles teknologier, der sikrer, at genanvendte eller nye bæredygtige materialer kan implementeres i
    industriens produktionslinjer, og at produktionsspild reduceres. Der er også fokus på 3D-formgivnings-
    teknologier til fiberemballager, som kan erstatte fx plastprodukter i pakkelinjer hos fødevareproducenter. 

    Slutmålet er, at virksomheder over en kort årrække kan øge genanvendelsen, og at fremstillingen af
    produkter med nye bæredygtige materialer kan indgå i den nuværende generation af produktionsudstyr. 

4: Genanvendelse af materialeressourcen
    Aktiviteten udvikler teknologier til genanvendelse af specifikke materialetyper samt konkrete
    genanvendelsesteknologier, hvor kemiske genanvendelsesteknologier har et særligt potentiale for at
    skabe rene produkter, materialer eller stoffer med højere kvalitet. Der er fokus på udvikling af
    oparbejdningsteknologier og etablering af genanvendelsesanlæg samt standardiserings- og
    mærkningsaktiviteter. Slutmålet er at kunne identificere produkter i en affaldsstrøm og at skabe
    forarbejdningsprocesser, der sikrer kvaliteten af det genanvendte materiale, som er forudsætningen for at
    skabe cirkulær genanvendelse. 

En mere detaljeret beskrivelse kan findes på www.bedreinnovation.dk under ”Materialeteknologi, Bæredygtige Materialer”  

Indsatsen er et tværfagligt samarbejde mellem tre centre på Teknologisk Institut. Som altid giver vores arbejde ingen mening, hvis ikke det er til gavn for industrien. Derfor hører vi gerne om jeres specifikke problemstillinger og måske er der basis for jeres deltagelse eller en anden form for samarbejde?


Online nyhedsmagasin

Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her.