Strategisk arbejdsmiljø i mejeriindustrien

Teknologisk Instituts hovedreception

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 00.

Strategisk arbejdsmiljø i mejeriindustrien

Strategisk arbejdsmiljø handler om at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og forebyggende arbejdsmiljøindsats, der tænkes ind i arbejdspladsens langsigtede planer for udvikling. En gruppe mellemstore mejerier har gennemført et udviklingsforløb, der både styrkede deres strategiske fokus og arbejdsmiljøfokus.

Små og mellemstore mejerier er de seneste 10 år blevet mødt med flere og flere opgaver på arbejdsmiljøområdet. Opgaverne er blevet løst, men virksomhederne har et behov for at løfte den strategiske arbejdsmiljøindsats for at få sat mål for arbejdet på mellemlang og lang sigt samt sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og forebyggende indsats.

Projektets mål har derfor været at styrke arbejdsmiljøarbejdet og dets organisering, så det bliver mere systematisk og strategisk rettet med den effekt, at virksomheder både stiller og når sine mål for arbejdsmiljøet. Det er målet, at disse tiltag afstedkommer en forbedring af det faktiske arbejdsmiljø, herunder særlige problemfelter som fx støj, tunge løft, EGA og ulykker, områderne fra 2010-planen, herunder ulykker, støj og muskel-/skeletskader, samt sygefravær. ´

Hvad er Strategisk Arbejdsmiljø?

  • Indsatserne ændrer sig fra at være reaktive til proaktive. Virksomheden går fra at løse opståede problemer til at forebygge samt skabe nærvær og trivsel
  • Indsatserne ændrer sig fra at være specifikke til at være helhedsorienterede. Arbejdsmiljø kommer til at handle om de mange veje der er til medarbejdernes sundhed og trivsel
  • Arbejdsmiljø tænkes sammen med virksomhedernes planer for udvikling af nye produkter og teknologier
  • Arbejdsmiljøviden sættes på dagsordenen som en del af virksomhedens medarbejderudvikling

Styrket arbejdsmiljøindsats hos Naturmælk

Det sønderjyske mejeri Naturmælk er et af de mejerier der har deltaget i projekt Strategisk arbejdsmiljø. Naturmælk er en virksomhed i gazellelignende vækst. På få år er virksomheden vokset fra at være et lille mejeri til i dag at have ca. 75 medarbejdere og i samme periode er der sket en markant udvikling af produktsortimentet, således at mejeriet i dag tilbyder en række specialprodukter og løbende udvikler nye.

Naturmælk har generelt fokus på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, men med den markante udvikling og vækst over de seneste år, er også skabt nye behov. Mejeriet har derfor gennem projektforløbet sat fokus på kultur og holdninger på arbejdspladsen samt på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

- Gennem projektforløbet har vi fået fokus på og støtte til at igangsætte forløb der styrker vores arbejdsmiljø og ruster os i konkurrencen på området, fortæller mejerichef Leif Friis Jørgensen. Han tilføjer, at mejeriets fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde giver plads og overskud til at tænke arbejdsmiljø ind i de forskellige tiltag omkring produktudvikling, nybyggeri og Lean.