Svampeskader i bygninger

Ulf  Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 89.

Svampeskader i bygninger

Træ nedbrydes i naturen af svampe, bakterier, insekter og marine skadedyr. Biologiske angreb og nedbrydning af bygnings­materialer skønnes at koste samfundet et tre-cifret millionbeløb årligt. Heraf udgør angreb af trænedbrydende svampe langt den væsentligste nedbryd­nings­faktor i Danmark. Bakterieangreb er sjældent synlige, men træet bliver mere porøst, hvorved træet lettere suger vand/fugt og evt. over­fladebehandlingsmidler til sig. Bakterieangrebet træ er derved antagelig også mere modtagelig for angreb af svampe.

Trænedbrydende svampe kræver tilstrækkelige mængder af næring, ilt og fugt samt passende temperaturer for at kunne vokse. I langt de fleste bygningskonstruktioner, hvori der indgår træ, eksisterer der nærings-, ilt- og temperaturforhold, som kan give vækstbetingelser for en eller flere af de trænedbrydende svampearter. Det er derfor oftest fugtindholdet i materialerne, der er den begrænsende faktor for udvik­ling af svampeangreb.

 

Svampes Forekomst     
 Udv. træVindueKælderEtageTag

Ægte Hussvamp

 

  (X)

  X

  X

  X

Gul Tømmersvamp

 

 

  X

  X

  X

Hvid Tømmersvamp 

 

 (X)

  X

  X

Korkhat

  X

  X

 

 

  X

Barksvamp

  X

  X

   
Tåresvamp

  X

  X

   
      

Utilsigtet opfugtning af bygningsdele kan have en lang række kilder f.eks.:

  • Utætheder i tagbelægninger og ydermure.
  • Utætheder i tagrender og nedløb.
  • Opstigende grundfugt.
  • Utætheder i vand- og kloakinstallationer.
  • Kondensdannelse p.g.a. for ringe eller manglende ventilation.

Svampeangreb kan forekomme i alle typer af trækonstruktioner. Fra mindre afgrænsede nedbrydningsskader i f.eks dele af vinduer over mere sammensatte skader i f.eks. etageadskillelser til store skader i f.eks. tagfod, som kan omfatte reparationer og udskiftninger i både tagværk, rem, etageadskillelse og murværk. Herunder er vist, i hvilke konstruktionstyper de almindeligste svampe er hyppigst fore­kom­mende.

 

Temperatur og fugtbetingelser for de vigtigste trænedbrydende svampe

Graden af opfugtning har stor indflydelse på hvilke svampeangreb, der typisk kan udvikles. Se her ved hvilken fugtighed og temperatur forskellige trænedbrydende svampe trives bedst. Men svampe kan også udvikle sig selvom fugt- og tem­pe­ra­turforhold ikke er optimale. Er forholdene rigtig dårlige går svampene i dvale og vokser videre, hvis forholdene igen bliver gunstige.