Teknologisk Institut hjælper dansk SMV med test af ny teknologi til genanvendelse af kobbertråde

Maja Brusgaard Drøhse

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 65.

Close-up af lineal og kobbertråd

Teknologisk Institut hjælper dansk SMV med test af ny teknologi til genanvendelse af kobbertråde

Virksomheden EcoAdvice har sat sig for at udvikle en bæredygtig og cirkulær proces til genanvendelse af kobbertråde. Det førte til et projekt hos MUDP, og undervejs i projektet har Teknologisk Institut haft ansvaret for at teste kobbertrådene i laboratoriet.  

EcoAdvice er en mindre dansk konsulentvirksomhed med speciale inden for cirkulær økonomi, som de dagligt rådgiver kunder i. Undervejs i den daglige rådgivning voksede ambitionen hos EcoAdvice om selv at udvikle og følge et koncept helt til dørs. Den ambition blev startskuddet til et for-projekt hos MUDP, der hører under miljøstyrelsen, hvor målet er at udvikle en bæredygtig og cirkulær proces til genanvendelse af kobbertråde

- Jeg har en praktisk baggrund som håndværker og elektriker, og derfor har jeg også ønsket selv at have den praktiske del med at have noget i hænderne og ikke slippe et projekt, før det er blevet realiseret, fortæller Kåre Hinz, medstifter af EcoAdvice. 

Tværfagligt samarbejde skal sikre den korrekte udvikling   

Med ønsket om selv at kunne føre et projekt over målstregen valgte Kåre Hinz at skrive en ansøgning til et MUDP-forprojekt for at få afprøvet og testet idéen om genanvendelse af kobbertråde. Her blev Teknologisk Institut kontaktet, og undervejs i for-projektet har instituttet stået for at teste kvaliteten af de indsendte test-emner i deres laboratorier. Her blev de mekaniske egenskaber af den re-fabrikerede kobbertråd blandt andet undersøgt under mikroskopet. 

- Sigtet med for-projektet har været at bevise, at vores idé har gang på jord, og det var netop i den forbindelse, at Teknologisk Institut kom ind i billedet. Vi manglede den specifikke viden og det teknologiske udstyr, som Teknologisk Institut ligger inde med i forhold til at sikre en tilstrækkelig kvalitet af vores testemner, fortæller Kåre Hinz og tilføjer: 

Det har betydet, at Teknologisk Institut både har bidraget med en faglig viden og en teknologisk viden, ligesom de også var været med til at verificere selve projektidéen. Et er, at jeg synes, det er en god ide og stadig tror på det, men noget andet er, om der også er andre, der tror, at det kan blive til noget - og det er i det her felt, jeg har brugt Teknologisk Institut

- Kåre Hinz, EcoAdvice

Målet er at udvikle et sikkert og cirkulært designkoncept  

For EcoAdvice spiller cirkulær økonomi en helt essentiel rolle, hvilket også har været udgangspunktet i projektet, hvor målet er at udvikle endelige kabelprodukter ud fra et sikkert og cirkulært designkoncept. Derfor vil man hos EcoAdvice fastholde værdien ved re-fabrikering af kobbertråde fremfor traditionel genbrug, hvor kobbertråde med høj værdi nedbrydes til kobbergranulat.

Selvom der allerede findes en velfungerende infrastruktur til genanvendelse af kabelskrot, er det interessant at undersøge de muligheder, den cirkulære økonomi rummer. Disse potentielle muligheder viser også, hvordan den nuværende metode ikke nødvendigvis er særlig hensigtsmæssig. Så hvorfor skal vi stille os tilfredse med, at kobbertråd skal hakkes i småstykker og omsmeltes for at kunne genbruges? Dét er interessant at sætte spørgsmålstegn ved, lyder det fra Kåre Hinz.

Forsøg viser allerede en kæmpe CO2 besparelse

Ud over at test-emnerne er blevet vurderet i for-projektet, har fokus også været på at analysere forretningspotentialet samt beregne de afledte miljøeffekter ved re-fabrikeringsteknologien. Og særligt beregningerne har vist meget positive resultater ved effektiv og hensigtsmæssig håndtering af kabelskrot.

Beregningerne viser en kæmpe CO2 besparelse sammenlignet med traditionel produktion, og det er simpelthen fordi, at vi ikke skal sende kobbergranulat om på den anden side af kloden for at blive omsmeltet. Vores teknologi kan muliggøre en mere lokal forarbejdning af materialer samtidig med, at vi ikke skal smelte det om med den her metode

- Kåre Hinz, EcoAdvice

Ansøgningen til videreførelsen af projekt er allerede indsendt

Med de positive resultater fra for-projektet har EcoAdvice taget skridtet videre og indsendt en ansøgning til endnu et MUDP-projekt – og bliver ansøgningen godkendt, vil næste projekt fokusere på at udvikle et sammenhængende pilotanlæg, hvor teknologien kan afprøves i praksis.

På nuværende tidspunkt er det en ressourcetung proces at sortere kabelskrot. Derfor sigter EcoAdvice efter at udvikle et koncept med systemer og servicepakker, som skaber incitament for, at elektrikere og nedbrydere kan bruge lidt ekstra tid på demonteringen. Dermed får de ikke klippet kabelskrottet op i for små stykker, og samtidig får de sorteret kablerne, når de alligevel står med dem i hænderne.

- Det fremtidige udviklingskoncept består i at komme med en logistikløsning og en prisberegningsmetode, som gør det relevant for eksisterende aktører at demontere og sortere kabelskrottet selektivt, lyder det afsluttende fra Kåre Hinz.

Kort om MUDP

Visionen for MUDP er, at danske virksomheder skal være førende inden for udvikling, kommercialisering og anvendelse af fremtidens miljøteknologiske løsninger. Derfor stiller MUDP-fonden i 2022 120 mio. kr. til rådighed for projekter, der baner vej for og styrker nye innovative ideer, bidrager til grønnere løsninger samt skaber arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.