Træ skal tilbage til etagebyggeriet

Niels  Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Buildinwood - Træ

Træ skal tilbage til etagebyggeriet

Fotos: C.F. Møller

Byggebranchen er en af de store CO2-udledere. Nyt EU-støttet, danskledet projekt skal undersøge mulighederne for mere brug af træ i etagebyggeriet, som kan være med til at reducere udledningen.

Etagebyggeri af træ kan blive et af byggeriets væsentligste bidrag til at nedbringe CO2-udledningen.
Nyt internationalt samarbejde skal få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale. Således har Teknologisk Institut i samarbejde med en række internationale partnere netop vundet et stort EU-projekt, Build-in-Wood, med et samlet budget på 75 mil. kr. over fire år, der skal bidrage til at øge anvendelsen af træ i etagebyggeri.

- Vi er meget stolte over, at det lykkedes at vinde dette projekt i stærk konkurrence med store aktører fra skovtunge nationer som Sverige og Finland, udtaler projektkoordinator og centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

Udvikle kompetencer
- Det giver os nogle fantastiske muligheder for at arbejde langsigtet mod vores mål om at anvende mere træ i byggeriet. Vi kan udvikle egne kompetencer, og vi får derudover mulighed for både at manifestere vores centrale position inden for trækonstruktioner og -materialer i Danmark og at skabe en international profil på området, siger Niels Morsing.

Byggebranchen er en af Europas største CO2-udledere, og især når det gælder valg af byggematerialer, er der lavthængende frugter at plukke i form af CO2-besparelser ved at anvende mere træ i byggeriet. Derfor har EU set et behov for at udbyde et større innovations-projekt med henblik på at øge mængden af træ i byggeriet. Træ udgør nemlig i dag en forsvindende lille del af etagebyggeriet i Danmark og i Europa. Men træ har nogle væsentlige fordele med hensyn til CO2-udledning, da det optager CO2, når det vokser og lagrer CO2 i materialet i bygningens levetid. Også de hjemlige politikere er ved at få øjnene op for fordelene.

Build in wood - Træ

Genopdage træ
En række barrierer hindrer i dag anvendelsen af træ i større skala i etagebyggerier. En af de væsentligste barrierer er forbundet med tradition; at man i byggebranchen foretrækker velkendte løsninger i stål og beton, og derfor forbinder træbyggeri med høj risiko – ikke mindst i forhold til sikkerhed og økonomi. Projektets opgave er derfor at få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale ved at udvikle mere standardiserede og industrialiserede løsninger til træbyggeri i flere etager og samtidigt dokumentere løsningernes miljømæssige, økonomiske, og sociale effekter.

- Vores mål er simpelthen at gøre træ til et naturligt og vidt udbredt materialevalg til bærende konstruktioner i etagebyggerier. I Build-in-Wood er målet ikke at bygge verdens højeste hus i træ, men derimod at opnå størst mulig klimaeffekt ved anvendelsen af træbaserede byggesystemer i byggerier med tre til otte etager, hvor det europæiske og ikke mindst det danske marked er størst”, siger souschef Peder Fynholm, Teknologisk Institut.

Stigende behov for etagebyggeri
Med den stigende urbanisering i Europa og resten af verden, er der et stærkt stigende behov for etagebyggeri, og det giver et stort potentiale for at øge mængden af træ i byggeriet. For Europa som helhed er der estimeret et samlet behov for 1,6 millioner nye lejligheder – om året – frem mod 2050.

- Udenlandske erfaringer viser, at man kan bygge utroligt hurtigt med træ i forhold til andre materialer.
Da trækonstruktioner samtidigt vejer væsentligt mindre end f.eks. konstruktioner i beton, mindskes behovet for lastbilstransport i byggefasen, og man kan bygge højere og dermed få flere etagemeter, i situationer hvor undergrunden stiller begrænsninger til bygningens vægt. Så der er ikke kun miljømæssige men også væsentlige økonomiske argumenter for at øge anvendelsen af træ i byggeriet, siger Peder Fynholm.

De 21 internationale partnere i projektet repræsenterer den samlede værdikæde fra skov til færdigt byggeri.
Ud over udvikling af byggesystemer arbejdes der i projektet målrettet med brugerinddragelse og brancheinvolvering for at øge kendskabet til træhusbyggeri i byggebranchen, hos politikere og i samfundet generelt, hvor der er stor mangel på viden og erfaringer. Således vil en række byer og regionale områder i Europa blive involveret i projektet.

Projektet, Build-in-Wood, støttes af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og løber i fire år frem til 2023.

Yderligere oplysninger
Centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2312. mail: nmo@teknologisk.dk.

Build in wood

EU flag

Læs mere

Vil du vide mere om træ i byggeriet, kan du læse mere på www.build-in-wood.eu

Build-in-Wood projektet star også bag et internationalt Community, hvor omdrejningspunktet er træbyggeri, videndeling og netværk. Find Build-in-Wood Community her