Transport af tomme hospitalssenge med mobile robotter

Lars  Dalgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 83.

Transport af tomme hospitalssenge med mobile robotter

De kan snakke sammen og løse komplekse opgaver, man kan lave zoneopdelt sikkerhedsovervågning, så de er sikre at køre med, og så er de faktisk også billige at anvende. De mobile robotter har mange fordele, når de arbejder sammen.


De sidste tre år har Teknologisk Institut undersøgt rammen for sikker kommunikation mellem mobile robotter i det europæiske projekt SafeCOP - Safe Cooperating Cyber-Physical Systems (CO-CPS) Using Wireless Communication.

Her har 28 partnere fordelt over fem lande undersøgt vidtspændende projekter med blandt andet motordrevne både, der arbejder sammen om at måle og undersøge Trondheim Fjord, og mobile robotter, der arbejder sammen om at flytte hospitalssenge på Odense Universitetshospital (OUH).

Gennem en konkret case på OUH har Teknologisk Institut sammen med Technicon ApS og Danmarks Tekniske Universitet testet flytningen af hospitalssenge ved hjælp af to mobile robotter, der kommunikerer sammen om opgaven.

Robotterne har automatisk skulle flytte tomme hospitalssenge fra A til B – mellem Fælles Akutmodtagelsen og et centralt sengevaskeri.

Mobile robotter i et offentligt og skiftende miljø

- I projektet har vi undersøgt en række parametre så som lokalisering, navigation, specialiserede mobile platforme og nye styringsteknologier, siger Lars Dalgaard, der er sektionsleder hos Teknologisk Institut.

- De sikkerhedsmæssige aspekter og situationer har været drivkraften for projektet, tilføjer han.

Ekstern kameradata forlænger de mobile robotters synsfelt og forbedrer navigeringen
Ekstern kameradata forlænger de mobile robotters synsfelt og forbedrer navigeringen.

Carsten Holmer, der er afdelingschef hos Rengøring og Hospitalsservice på Odense Universitets Hospital (OUH) fortæller, at projektet har vist sig at bære på et stort potentiale.

- Robot-assisteret transport af materiale har et stort potentiale i fremtidens hospitaler. Samtidig har erfaringerne fra introduktion af robotter i patientnære områder vist os, at opgaven kan byde på nogle udfordringer, siger han.

- Teknologien udvikler sig med rivende hast, og det har været spændende at se, hvordan Teknologisk Institut er gået til opgaven, vi stillede dem: Få robotter til at flytte en seng til sengevaskefaciliteterne på en sikker måde, der tager hensyn til den aktivitet, der er i omgivelserne. Vi er nu kommet meget tættere på løsninger, der vil kunne køre i patientnære områder på Nyt OUH, tilføjer Carsten Holmer.

Trådløse kameraer overvåger kritiske områder for robotterne så som døråbninger
Robotterne anvender et kort og måling fra laserscannere til at navigere i omgivelserne. Trådløse kameraer overvåger kritiske områder for robotterne så som døråbninger.

Fleksibelt robotsystem

Forventningen til det fleksible, samarbejdende robotsystem er, at det i fremtiden også vil kunne bruges på produktionsgulvene i fremstillingsvirksomheder til at køre fra A til B.

- Teknologien er skalerbar, og der kan implementeres løsninger i mange industrier. Vi er interesserede i at kigge på og afsøge mulighederne inden for fremstillingsvirksomheder, afslutter Lars Dalgaard.

I videoen i toppen af artiklen kan du få en fornemmelse af de udviklede, mobile robotters evner - og nogle af teknologierne bag - når de skal samarbejde om at fragte en tom hospitalsseng fra et elevatorområde til sengevaskeriet

SafeCOP er et samarbejde mellem 28 partnere i seks forskellige lande. I Danmark har Technicon ApS, Danmarks Tekniske Universitet og Teknologisk Institut arbejdet sammen om en case fra Odense Universitetshospital.

SafeCOP er finansieret af ECSEL Joint Undertaking (ECSEL-JU) og fra dansk side af Innovationsfonden.