Vand og afløb - Ydelser

Allan Rosenberg Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 29.

Tryktest_ydelser_VA

Vand og afløb - Ydelser

Når man står som producent, leverandør eller eksempelvis importør og måske skal ind på et nyt marked kan der være mange ting man skal forholde sig til. Lever dit produkt mon op til de europæiske standarder, har produktet fået foretage de korrekte test og har produktet mon fået de rette certifikater? Der er mange steder man som kan snuble eller blive i tvivl, hvis man ikke får den rette vejledning og viden. 

Nedenfor ses en liste over de ydelser vi kan hjælpe dig og din virksomhed med, her på Teknologisk Institut. 

Drikkevandsrør og komponenter
 • Vi har viden om kravene i forskellige lande
 • Vi udfører akkrediteret prøvning af plastrør, slanger, ventiler, armaturer m.m.
 • Vi udfører akkrediteret fysisk prøvning og miljøprøvning af komponenter til drikkevandssystemer
 • Vi udfører akkrediteret inspektion hos producenter i ind- og udland
 • Vi rådgiver producenter og importører om godkendelser og certificeringsordninger

  Læs mere om tests og prøvninger ved at trykke her.

Armaturer til køkken og bad
For at et armatur kan markedsføres i Europa, skal følgende forhold generelt kunne dokumenteres:
 • Armaturet må ikke afgive sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet
 • Armaturet skal leve op til de standardiserede krav, der sikrer en rimelig levetid i forhold til slitage og ældning
 • Nationale krav til tryktab og flow skal overholdes
 • Armaturets støjniveau skal kunne dokumenteres og skal overholde reglerne i de enkelte lande og regioner
 • Der kan også være ønske om, at armaturet er vandbesparende og lever op til ecodesign.
Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
 • Vi har viden om kravene i forskellige lande
 • Vi udfører akkrediteret levetidsprøvning af betjeningsenhed, svingtud, omskifter m.m.
 • Vi udfører tæthedstrykprøvning ved forskellige tryk
 • Vi måler flowkapacitet
 • Vi måler støj fra armaturet
 • Vi udfører prøvning for afgivelse af tungmetaller mv. og udfører korrosionstest
 • Vi tilbyder akkrediterede prøvninger med bred international anerkendelse.

Inspektion og tilsyn
De fleste godkendelses- og certificeringsordninger forudsætter, at du som producent eller godkendelsesindehaver har et kvalitetsledelsessystem ex. ISO9001, der kan sikre at det serieproducerende produkt er identisk med det typeprøvede produkt.

Afhængigt af den pågældende ordning omfatter det ofte en inspektion eller et tilsyn af virksomhedens egen produktionskontrol.

Vi kan udføre disse opgaver med baggrund i vores akkrediteringer og andre anerkendelser.

De danske regler om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand kræver, at godkendelsesindehaveren indgår en tilsynsaftale med et akkrediteret tilsynsorgan. Tilsynsaftalen, som du kan tegne med os, skal indgå som dokumentation i forbindelse med ansøgningen.

Vi er akkrediteret til at udføre tilsyn i henhold til Bolig- og Planstyrelsens bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016. Læs mere her.