Vandforsyning - Standardisering - UDVALG S-314

Leon Steen Buhl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 68.

Vandforsyning - Standardisering - UDVALG S-314

Dansk Standard S-314 og CEN/TC 164 

Teknologisk Institut deltager i standardiseringsudvalg og andre nationale og internationale fora, som har til formål at sikre vidensopdatering og i relevant omfang at påvirke nye standarder og krav med danske synspunkter.  

Udvalgsarbejdet i S-314 omfatter udviklingen af system- og produktstandarder inden for vand-forsyning, herunder ledelsesstandarder om service til brugerne fra forsyningsselskaber, og har fokus på DS 439 Norm for vandinstallationer, der indgår vejledende til at opfylde funktionskravene i den danske byggelovgivning, Bygningsreglement BR 10 samt på europæiske og internationale system- og produktstandarder.
Udvalget relaterer sig her til det europæiske standardiseringsudvalg: CEN TC 164 Water Supply, hvor Teknologisk Institut deltager som ekspert i arbejdsudvalgene WG 1 og WG 3, og til det internationale ISO TC 224. Standarderne udarbejdes inden for rammerne af EU’s Byggevareforordning og Drikkevandsdirektivet.

Teknologisk Institut gennemfører videnhjemtagning med afsæt i de anførte standardiseringsudvalg og i relation til særlige krav fastlagt af forskellige certificerings­udvalg, herunder det nordiske INSTA-Cert og det tyske DVGW. I relation til DVGW har dette yderligere udmøntet sig i test vedrørende armaturer (iht. metode. W574), tætningssystemer (iht. metode W534) og rustfaste rør (iht. metode W541). Endvidere er tilbagestrømningssikringer og deres anvendelse (DS/EN 1717, og DS/EN 806.5) samt legionellaproblematikken i relation til varmtvandsforsyning (DS/TR 16355) aktuelle fokuspunkter.

Viden om de nyeste standarder inden for vandforsyning, herunder vandnormen, indgår bl.a. i vores aktiviteter inden for VVS-installationer og inden for prøvnings- og inspektionsaktiviteter under VA-laboratoriet.