Sundheds- og velfærdsteknologikonference samlede 240 personer med en fælles passion for løsninger til fremtidens velfærdssystem

Birgitte Østergård Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 25.

Fyldt konferencesal i Odense Congress Center til Velfærdsteknologi anno 2023.

Sundheds- og velfærdsteknologikonference samlede 240 personer med en fælles passion for løsninger til fremtidens velfærdssystem

Den 10. oktober mødtes social- og sundhedssektoren, virksomheder og interesseorganisationer til konferencen ”Velfærdsteknologi anno 2023” i Odense Congress Center. Målet var videndeling om de teknologiske muligheder for at sikre kvaliteten af vores velfærdssamfund i dag og i fremtiden - og at blive endnu klogere på udbredelse og implementering både i Danmark og i udlandet.


Konferencen blev faciliteret af journalist og moderator Nynne Bjerre Christensen, der guidede deltagerne gennem dagen. Hun satte tonen an ved den officielle åbning sammen med Birgitte Østergård Sørensen, forretningsleder ved Teknologisk institut og Morten Rasmussen, direktør for Danish.Care, som sammen driver netværket CareNet, der står bag konferencen.

Sidste nye tal på velfærdsteknologi i de danske kommuner

Birgitte Østergård Sørensen præsenterede nogle af de centrale resultater fra årets store kommune-survey, som belyser udbredelsen og brugen af velfærdsteknologi i danske kommuner. Surveyen laves hvert år af CareNet, Danish.Care og Teknologisk Institut for at tage temperaturen på forholdet til velfærdsteknologi og implementering i kommunerne.

Af de 98 danske kommuner havde 82 svaret på spørgeskemaet. Det viste sig, at der mangler midler i kommunerne til at tage velfærdsteknologi i brug, men at flere end tidligere ser økonomiske besparelser i forbindelse med øget implementering – nemlig hele 17 procent flere siden sidste måling.

80,5 procent af kommunerne forventer en øget indsats omkring velfærdsteknologi fremover, og 70 procent mener, at det vil have alvorlige konsekvenser, hvis ikke man øger implementeringen.

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, satte tallene i perspektiv og påpegede de juridiske barrierer som en væsentlig udfordring for implementering af velfærdsteknologi. Manglen på standardiserede løsninger gør processen kompleks.

Han understregede også, at der skal være vilje til løbende investeringer i implementeringen, da det tager tid og penge.

Download kommune-surveyen her

Norge som inspirationskilde

Keynotespeaker Kristin Standal var på plads for at dele Norges imponerende resultater med implementering af velfærdsteknologi gennem Nasjonalt velferdsteknologiprogram, som er en national helhedsplan for velfærdsteknologiimplementering i Norges kommuner.

I Norge har de udviklet en helhedsorienteret tjenestemodel, der tager højde for kompleksiteten i implementering. Samarbejde på tværs af organisationen er afgørende, og ansvaret skal placeres på et højt niveau i kommunen hos personer med tilstrækkelige beslutningsbeføjelser.

Afsluttende debat om finansiering af fremtidens velfærdssamfund

Årets konference sluttede med en debat mellem Ulrik Fonsmark Andreasen, Managing Partner i IMPACT partners Nordic, Ole Bech Lykkebo, programchef ved CO-PI, Frank Petersen, salgsdirektør i CARE-CALL og Christian Gammelgaard Olesen, bestyrelsesformand i Danish.Care og udviklingsdirektør i Wolturnus. Temaet var, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal finansieres.

Ulrik Fonsmark Andreasen fremhævede vigtigheden af social impact-investeringer, hvor målingen af teknologiens sociale indvirkning er i fokus. Han påpegede, at det moderne samfund står over for en alvorlig krise med færre ressourcer til at opretholde velfærden, og at denne krise ofte overskygges af klimaproblematikken. Ulrik mente, at social impact-investeringer er en trend, der også bør tiltrække store investorer, da de kan resultere i både samfundsforbedringer og økonomisk gevinst.

-

Frank Petersen fremhævede, at statslig støtte kan spille en afgørende rolle for implementeringen af velfærdsteknologi, sådan som den nationale strategi i Norge har gjort.

Debatten afslørede også udfordringer inden for branchen, herunder nødvendigheden af mere tværkommunalt samarbejde og deling af bedste praksis. Kommunerne bør være mere villige til at lære af hinanden for at fremme velfærdsteknologiens effektive implementering.Øverst på formularen

Ud over de professionelle og inspirerende præsentationer, der var inddelt i tre forskellige spor, kunne næsten 50 udstillere præsentere de nyeste teknologiske fremskridt inden for både dansk og international velfærdsteknologi.

Netværksleder i CareNet er særdeles tilfreds med konferencen

Chefkonsulent i Danish.Care og netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, udtaler følgende:

- Endnu engang har velfærdsteknologikonferencen været en succes. Det er indlysende, at behovet for vidensdeling, med særlig vægt på inspiration omkring implementeringen af velfærdsteknologi, er enorm. En årlig konference med fokus på best practice tilbyder indsigt og nye værktøjer, der kan omsættes til praksis og gøre en markant forskel i den virkelige verden – og det har vi brug for. Det er mit klare indtryk, at vi alle gik klogere hjem.

Velfærdsteknologikonferencen afholdes igen den 3. oktober 2024 i Odense Congress Center.

Mand iført VR-headset til konferencen Velfærdsteknologi anno 2023.