VTV - VelfærdsTeknologiVurdering

Birgitte Østergård Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 25.

Figur af VTV-modellen

VTV - VelfærdsTeknologiVurdering

Teknologisk Institut har udviklet en model til evaluering af velfærdsteknologi. VTV, VelfærdsTeknologiVurdering, er en nuanceret helhedsvurdering af en velfærdsteknologi. Vurderingen kan gennemføres som:

  • 360-graders teknologivurdering
  • Dokumentation af effekter
  • Benchmarking af gevinstrealisering
  • Beslutningsstøtte

Vurderingen bygger på allerede anerkendte metoder og procedurer, og gennem analyser, undersøgelser, test og afprøvninger af velfærdsteknologier giver vurderingen en evaluering og systematisk viden om, hvilken betydning og virkning velfærdsteknologien har i forhold til borger, organisation, teknologi og økonomi.

Vurderingen fokuserer på velfærdsteknologiernes evne til at give bedre livskvalitet, forbedre arbejdsmiljøet i organisationen samt give bedre udnyttelse af ressourcer.

Formål

Formålet med anvendelse af VTV som evalueringsværktøj for myndigheder er at give en valideret helhedsvurdering af en given velfærdsteknologis potentiale.

Konkrete VTV-vurderinger kan give myndigheder og driftsorganisationer på sundheds- og velfærdsområdet viden om, hvordan konkrete velfærdsteknologier kan indgå i og bidrage til løsningen af forskellige velfærdsopgaver, samt hvorvidt disse kan være ressourcefrigørende. Herunder ligeledes hvordan konkrete teknologier kan anvendes, hvilke potentialer de har, hvor de kan implementeres og hvilke behov de dækker.

VTV kan belyse fordele og ulemper ved teknologien og kan bidrage med vigtige analyser, vurderinger, konklusioner og evt. anbefalinger, når der tages beslutning om at indkøbe og implementere velfærdsteknologi.

VelfærdsTeknologiVurdering

Den grundlæggende tanke bag modellen er, at velfærdsteknologi kan bidrage med bedre udnyttelse af ressourcer og bedre livskvalitet.

Som et delelement i dette er der dog et meget vigtigt link mellem de konkrete løsninger på den ene side og de mere formålsorienterede gevinster på den anden side. Dette link er ofte vanskeligt at håndtere for både virksomheder og offentlige partnere, og den store kløft mellem muligheder for at anvende teknologi og den teknologi, som rent faktisk er i anvendelse, er et betydeligt bevis for dette.

Der er altså tale om en klassisk 'missing link'-situation, hvor det er nødvendigt at kigge på, hvordan man slår bro over den kløft, der både hindrer muligheder for (1) at kvalificere velfærden og forbedre ressourceudnyttelsen samt (2) et stort vækstpotentiale for virksomhederne.

VTV kan gennem specifikke analyser og vurderinger udfylde rollen som 'missing link' og tilvejebringe de ønskede systematiske og helhedsvurderinger for interessenter på begge sider af bordet.

En VTV består af otte selvstændige vurderingsparametre, der er struktureret i forhold til fire overordnede kategorier, hvor der i mere eller mindre udstrækning kan forventes at være nogle betydninger eller konsekvenser i forhold til velfærdsteknologien. Der er to vurderingsparametre under hver kategori: Anvendelighed og værdi er vurderingsparametre i kategorien Borger, og vedrører alle aspekter inden for teknologiens anvendelighed i forhold til borgeren, såsom behovsafdækning, ønsker fra borgeren, omgivelser og pårørende etc.

I selve VTV-modellen indgår de ovennævnte otte vurderingsparametre på lige vis i den samlede vurdering af teknologien.

I selve vurderingen af den enkelte teknologi, vil der i afdækningen, dataindsamlingen og analysen blive anvendt forskellige fagligt funderede metoder. Der anvendes kvantitative, kvalitative eller komparative metoder efter behov med udgangspunkt i den specifikke velfærdsteknologi, der ønskes vurderet.

Der vil blive konkluderet komparativt og perspektiverende i forhold til alle områder og i en samlet 360 graders vurdering. I den enkelte vurdering af en konkret velfærdsteknologi kan enkelte parametre fravælges, såfremt disse ikke er relevante i forhold til teknologien. Det er de konkrete vurderingsparametre, som er relevante for den konkrete teknologi, der skal vurderes. Som udgangspunkt vil alle parametre dog blive vurderet.

Enhver vurdering indeholder en deskriptiv del, hvor fordele og ulemper ved teknologien vil blive detaljeret beskrevet, samt de mulige etiske dilemmaer. Derudover vil disse vurderinger indgå i en talscorevurdering.

Rapporter