Wohlers report 2019 viser stor vækst for 3D-print

Jeppe Skinnerup Byskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 65.

Forside af Wohler report

Wohlers report 2019 viser stor vækst for 3D-print

Wohlers report 2019 viser stor vækst for 3D-print

I sidste uge udkom Wohlers Report 2019, som giver en status på det globale marked for 3D-print. En af hovedkonklusionerne i årets rapport er, at salget af industrielle printere er steget, mens salget af desktop printere er faldet – og så er der generelt vækst i 3D-printindustrien.

Rapporten kan bestilles her

Herunder har vi uddraget et par udviklingstendenser fra rapporten – hhv. økonomiske og teknologiske

Økonomisk udvikling – vækst på industrielle maskiner

3D-printindustrien har oplevet stor vækst gennem årene, og de seneste fire år har den gennemsnitlige vækst per år ligget på 24,4 % for 3D-printprodukter og -ydelser.

  • I 2018 blev der solgt 19.285 industrielle 3D-printere, hvilket er en stigning på 17,9 % i fht. 2017, mens omsætningen af 3D-printprodukter og -ydelser steg med 33,5 % til ca. 9,8 mia. USD – vækstkurven er dermed kraftigt stigende i fht. 2017, hvor væksten var på 21 %.
  • Af industrielle systemer fremhæver Wohlers selv metalprintere, hvor der i 2018 blev solgt 2.297 maskiner, hvilket svarer til en vækst på 29,9 % i fht. 2017.
  • I 2018 blev der samlet set indkøbt materialer for ca. 1,5 mia. USD, hvilket er en stigning på 31,9 % i fht. året før. Den største vækst på materialeområdet ses inden for metal, hvor omsætningen steg med 41,9 % i fht. året før og landede i 2018 på ca. 260 mio. USD. Denne vækst er et tydeligt tegn på, at 3D-print nu i langt højere grad bruges til produktionsformål. Metal tegner sig nu for en andel på 17,4 %, mens fotopolymer stadig er det største markedssegment med 32,9 %.

Industrien forventes at fortsætte sin vækst over de kommende år, og i 2020 spås den samlede omsætning at nå over 15,8 mia. USD. Den global økonomi siges at ligge på ca. 80 billioner USD, og heraf repræsenterer fremstillingsindustrien ca. 16 % - eller 12,8 billioner USD. Dvs. at AM i 2018 kun repræsenterede 0,077 % af fremstillingsindustrien. Et bud på den markedsandel af fremstillingsmarkedet, som AM kan tage, er 5 %, hvilket ville betyde en omsætning omkring 640 mia. USD.

Hvor stor en markedsandel det ender med, er ikke til at sige præcist, men der sker en enorm vækst inden for især luftfart, medicinal- og dentalindustri. Herudover er der vækst inden for energisektoren og forbrugsmarkeder som fodtøj og brilleindustrien, hvor kundetilpassede produkter bliver mere og mere populære, og den næste store vækstgenerator forventes at blive bilindustrien, som i 2018 var den kategori der oplevede den største vækst med 3,6 %. Med 19,6 % er fremstillingsindustrien for sjette år i træk den industrisektor, der benytter sig mest af AM.

Teknologisk udvikling – fokus på design

Overordnet set falder prisen på 3D-printede-dele, og det skyldes, at produktiviteten stiger – læs: produktionstiden bliver kortere, fordi printerne bliver hurtigere. I tillæg hertil er der kommet øget fokus på at automatisere efterbehandlingsprocesserne, og på sigt vil det være med til at reducere priserne yderligere.

Kvaliteten af de producerede emner bliver ligeledes bedre, hvilket bl.a. ses ved at 3D-printede emner bruges i luftfartsindustrien, hvor kvalitets- og sikkerhedskravene er enormt høje. Dog er der også kommet øget fokus på at udvikle specifikke standarder for AM-materialer og -processer.

Kigger vi på anvendelserne af AM, tegner slutprodukter sig for den andel med 28,4 %, skarpt forfulgt af funktionelle prototyper, som står for 27,9 % af anvendelsen.

En af de største ændringer, som er sket på 3D-printområdet, er dog virksomhedernes bevidsthed omkring gode praksisser for design til 3D-print (DfAM eller ’design for additive manufacturing), og netop denne tendens spås at have den største betydning for et øget optag af 3D-printteknologien i industrien.

Samtidig betyder den øgede udvikling og adoption af AM, at behovet for kvalificeret arbejdskraft på området stiger, og flere virksomheder er ved at erfare, at det ikke altid er nok bare at købe en maskine – der er brug for mere viden og uddannelse hos medarbejderne for at effektivt at drive aktiviteterne. Det betyder at, der er kommet flere videregående uddannelser inden for AM såvel som en kursustilbud, bl.a. hos Teknologisk Institut.

Helt overordnet kan vi konkludere, at 3D-print har nået et vendepunkt, hvor udviklingen inden for materialer, printhastighed, printkvalitet og tilhørende software har skabt processer, der er klar til industriel produktion – specielt inden for metal, hvor 3D-print allerede nu er accepteret som en omkostningseffektiv produktionsproces til mere krævende applikationer. Teknologien er med andre ord blevet voksen.