Zoneklassifikation - ATEX direktivet 1999/92/EF

Karsten  Bjerrum

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 58.

Kraftværk og blå himmel

Zoneklassifikation - ATEX direktivet 1999/92/EF

En zoneklassifikation er en vigtig del af en virksomheds ATEX-APV, da den danner grundlag for korrekt valg af ATEX- materiel samt andre foranstaltninger, der skal træffes for at reducere risikoen for eksplosioner.

Alle virksomheder, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, skal udføre zoneklassificering. Ved udførelse af zoneklassificering skal eksplosionsfarlige områder klassificeres i zoner på baggrund af hyppigheden og varigheden af forekomsten af eksplosiv atmosfære som følger:

Tabel

Pligten til zoneklassifikation af eksplosionsfarlige områder udspringer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekendtgørelse nr. 590 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Denne bekendtgørelse, sammen med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478, er en implementering af ATEX direktivet 1999/92/EF i dansk lovgivning.

En zoneklassifikation er et administrativt redskab og del af en risikovurdering medvirkende til at opfylde myndighedskravene i forbindelse med udarbejdelse af den udvidede arbejdspladsvurdering, også kaldet ATEX APV. Zoneklassifikationen har til formål at identificere og kortlægge områder med farlig eksplosiv atmosfære, så arbejdsgiver og ansatte kan tage passende forbehold til imødegåelse af eksplosionsrisikoen.

Zoneklassifikationen danner ligeledes grundlag for korrekt valg af ATEX- materiel, krav til udførelse af installationer og vedligeholdelse af det udstyr, som anvendes i eksplosionsfarlige områder.

En zoneklassifikation skal som minimum indeholde følgende:

  • En beskrivelse af anlæg og områder, hvor der kan opstå eksplosiv atmosfære.
  • Klassifikationsgrundlag med henvisning til gældende bestemmelser og standarder samt fastsættelse af kriterier og forudsætninger.
  • Identifikation af alle brændbare stoffer og angivelse af eksplosionsparametre.
  • Kortlægning af udslipskilder og vurdering af udslipsgrader.
  • Vurdering af ventilationseffektivitet og ventilationstilgængelighed
  • Angivelse af zonetype med tilhørende fysiske zoneudstrækning.
  • Udarbejdelse af klassifikationsplaner som layout-tegninger.

Ved udarbejdelse af zoneklassifikationer anvender Teknologisk Institut som udgangspunkt standarderne EN 60079-10-1 (gasatmosfære) og EN 60079-10-2 (støvatmosfære), der angiver anerkendte metoder til at opfylde bekendtgørelsens krav. Hvor muligt udføres der beregninger, hvor der for de enkelte anlæg tages højde for de specificerede forudsætninger, så der opnås mere nøjagtige og brugbare resultater.

Teknologisk Institut tilbyder yderligere udarbejdelse af klassifikationsplaner med skraveringer af zoner på layout-tegninger samt efter andre anvisninger angivet i standarderne.