PED - Trykudstyrsdirektivet 97/23/EF

Direktivet, i daglig tale kaldet også PED, består af en række CE-mærkningsdirektiver, som skaber EU's indre marked. Direktivet er gennemført i Danmark gennem Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013 om indretning af trykbærende udstyr. Til direktivet er knyttet en række harmoniserede standarder  med detaljerede retningslinjer og en række guidelines.

Område:
Direktivet dækker trykbærende udstyr med et driftstryk på mere end 0,5 bar. Det trykbærende udstyr opdeles i kategorierne I, II, III, IV afhængigt af bl.a. tryk, temperatur, volumen og fludia. Jo højere risiko der er ved udstyret, jo højere er kategorien. Udstyr i kategori II, III og IV skal godkendes af et bemyndiget organ.

Certificering & Inspektion:
Er akkrediteret af DANAK og udpeget bemyndiget organ, nr. 0396.

Certificering & Inspektion tilbyder:

  • Overensstemmelsesvurdering iht. modul A1, B, B1, C, C1, F, G
  • Godkendelse af kvalitetsstyringssystemer, modul D, E, H
  • Godkendelse af metoder til endelig sammenføjning.
 
 
Claus  Dalbøge

Jeg er din kontaktperson

Claus Dalbøge
Faglig leder
Produktudvikling
+45 72 20 16 96
 
 

Skriv til mig

Send
 
Taastrup
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Telefon 72 20 20 00
Telefax 72 20 20 19
Aarhus, Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Telefon 72 20 20 00
Telefax 72 20 10 19
DMRI
Gregersensvej 9
2630 Taastrup
Telefon 72 20 20 00
Telefax 72 20 27 44
Kursusadministration
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Telefon 72 20 30 00