[al[tan - En App til undersøgelser af udkragede altaner - Intro til Appen

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

Udkraget altan

[al[tan - En App til undersøgelser af udkragede altaner - Intro til Appen

Hvad er [al[tan?

 

[al[tan er en app, som er udviklet og designet af Teknologisk Institut til at forbedre kvaliteten og effektiviteten i rådgiverens arbejde med at registrere og analysere data fra tilstandsundersøgelser, som er foretaget på altaner med udliggerjern/stålprofiler.  

[al[tan kan bruges på PC, smartphones og tablets. En mere detaljeret præsentation af [al[tan kan ses i nedenstående PDF.

 

[al[tan opsamler og evaluerer data på tværs af branchen.

Vil du være med til at teste [al[tan og effektivisere dit arbejde med registrering af altaner med udliggerjern/stålprofiler? Så udfyld tilmeldingsformularen på side 2.

Disclaimer: Appen er udviklet til og for professionelle rådgivere og må alene benyttes af sådanne. Resultaterne fra brugen af Appen må aldrig lægges uprøvet til grund. TI kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der opstår som følge af brugen af Appen.

Læs mere om [al[tan her:

Hvem skal bruge [al[tan?
[al[tan er udviklet til og for professionelle rådgivere og må alene benyttes af sådanne.

Forud for Rådgiverens første anvendelse af [al[tan giver Teknologisk Institut Rådgiveren en præsentation og introduktion til brugen af Appen på et fysisk eller virtuelt møde med henblik på, at Rådgiveren opnår en grundig forståelse for, hvordan [al[tan fungerer, og hvordan den skal bruges.

Hvorfor har vi udviklet [al[tan?
Vi har udviklet [al[tan for at understøtte opsamling og evaluering af data på tværs af branchen.

I perioden 1890-1950 blev altaner typisk udført som altanplader af beton båret af udkragede stålprofiler/udliggerjern, som blev forankret i etageadskillelsen. Der findes ca. 38-50.000 altaner med udliggerjern i Danmark.

Igennem projektet K-Altan, finansieret af Grundejernes Investeringsfond (GI), har Teknologisk Institut afdækket at der er store udfordringer med tilstanden af udkragede altaner opført med udliggerjern.

I projektet blev der undersøgt ca. 100 udkragede altaner med udliggerjern, som viste, at tilstanden af størstedelen af altanerne/udliggerjern var dårlig, selv altaner uden synlige tegn på skader. Der er ingen organisation/virksomhed/myndighed der har det konkrete og fulde overblik over de ældre altaners tilstand i Danmark.

Hvor og hvordan kan [al[tan bruges?
[al[tan anvendes ved tilstandsundersøgelser af udkragede altaner med udliggerjern.

Appen understøtter dataopsamling både af den enkelte undersøgelse og til at danne et overblik over omfanget over de ældre altaners tilstand i Danmark.